Výstava o historii unikátního mostu na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice

Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) zve všechny zájemce o dopravu a její historii na speciální panelovou výstavu. Týká se pouze jediné stavby, ale velmi výjimečné. Žďákovský most nad Orlickou přehradou byl ve své době největší svého typu na světě. Výstava ukáže plány a dobové snímky z výstavby unikátního díla.

Ocelový obloukový silniční most nad zatopenou osadou Žďákov byl dokončen už v roce 1967. V té době byl svým obloukem největším prostým plnostěnným dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem na světě. V současnosti je dílo na trase silnice Plzeň – Tábor stále největší v ČR, na světě zaujímá místo ve třetí desítce staveb.

V roce 2001 byla v rámci sympozia Mosty 2001 v Brně udělena Žďákovskému mostu v kategorii ocelových silničních mostů cena „Most století". Délka mostu dosahuje úctyhodných 542 metrů o rozpětí hlavního oblouku 379 metrů. Jedná se o technicky i esteticky dokonale navržené a provedené mostní dílo, které letos již 55 let slouží dopravě a úspěšně reprezentuje tradičně vysokou úroveň mostního stavitelství v České republice.

Výstava představuje plány na výstavbu mostu přes řeku Vltavu tak, jak se o ní uvažovalo již za dob Rakousko-Uherska a později před 2. světovou válkou a po jejím ukončení. Plány na výstavbu mostu byly především určitým bojem o jeho podobu tak, jak jednotliví projektanti hájili své železobetonové nebo ocelové projekty a jak se rozhodovalo o vybudování Orlické přehrady. Vítězný návrh Ing. Josefa Zemana realizoval v letech 1958 – 1967 podnik Hutní montáže Ostrava – Vítkovice. Velké množství dobových snímků, projektů a jiných archiválií z projektování a stavby mostu na panelech mohou zájemci vidět od pátku 10. listopadu. Vstup na výstavu je zdarma.

Univerzita Pardubice nabízí zájemcům studijní program zaměřený na dopravní stavitelství. Více informací lze najít na webu: studuj.upce.cz.

KDY: pátek 10. listopadu 2023 10:00 – slavnostní otevření výstavy
KDE: Vstupní hala, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Studentská 95, Pardubice

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice