Radnice chce zahájit projekční práce pro výstavbu nové umělecké školy v Polabinách

Pardubice – Pardubičtí radní se rozhodli zahájit projekční práce a podpořili investiční záměr vybudovat v Polabinách zcela novou základní uměleckou školu s předpokládanou cenou 300 milionů korun bez DPH. Zastupitelům v pondělí předloží způsob finančního pokrytí všech stupňů projektové dokumentace, a to od územního rozhodnutí, stavební dokumentace až po samotnou výstavbu. Novostavba nabídne výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, a to v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém, současně by měla přinést společenské prostory pro pořádání kulturních akcí. Škola bude stát v největším pardubickém sídlišti Polabiny a navštěvovat by ji mohlo až 1200 žáků. 

„Vybudovat na největším městském sídlišti novou ZUŠku je z mého pohledu nutnost. Padesát let funguje na šesti pracovištích, což nesmírně komplikuje spolupráci mezi jednotlivými obory i pedagogy a brání přirozenému rozvoji školy. Výstavbou nového objektu do budoucna ušetříme na pronájmech, energiích a získáme prostor pro pořádání řady kulturních a společenských akcí, pro něž aktuálně v této lokalitě těžko hledáme místo," uvedl primátor města Pardubic Jan Nadrchal s tím, že vzdělávání se na polabinské ZUŠce účastní téměř 1100 dětí. 

Základní umělecká škola by měla vzniknout na místě, kde donedávna fungovala škola Svítání. Objekt v areálu Stavbařů je aktuálně je zapůjčen soukromé bilingvní Základní a mateřské škole Klas pro výuku ukrajinských dětí, a to na tři roky, tedy do konce školního roku 2025/2026. „Podle harmonogramu počítáme s tím, že stavební práce by mohly začít nejdříve v roce 2026. V mezidobí nás však čekají všechny procesy navazující na architektonickou soutěž, ze které máme dva velmi kvalitní návrhy na novou základní uměleckou školu. V deváté změně rozpočtu navrhujeme uvolnění částky 19,5 milionů korun nezbytných pro výběr finálního návrhu a zajištění všech stupňů projektové dokumentace nezbytných pro budoucí možné zahájení stavby. Pro rok 2024 se jedná o 8 milionů korun a pro rok další 11,5 milionu korun," vysvětluje náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku, rozpočet a oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že vizualizace návrhů nové budovy školy si mohla veřejnost prohlédnout na výstavě v prostorách Základní umělecké školy. 

Umělecká škola v Polabinách v současné době nedisponuje vlastní budovou. Je umístěna na několika odloučených pracovištích po celém sídlišti, její hlavní sídlo v Lonkově ulici je navíc umístěno v objektu s komerčním nájemným, které musí škola platit. „Mimo toto hlavní pracoviště má polabinská ZUŠka další odloučená pracoviště v ulicích Mozartova, kde rovněž hradí nájem, Kosmonautů a Nová – tato pracoviště jsou v majetku města a výstavbou nové budovy by je město mohlo prodat, pronajmout, případně ho jinak využívat pro vlastní potřeby, respektive potřeby druhého městského obvodu. Výstavba nové ZUŠky by zároveň přinesla do Polabin a okolí kromě zájmového vzdělávání i možnost kulturního rozvoje prostřednictvím akcí, které bude škola či obvod pořádat i pro veřejnost," doplnil náměstek Jakub Rychtecký.

Příprava výstavby je v souladu se Strategií města a Strategií školství Pardubic 2030 a akčním plánem strategie školství pro rok 2023. Město se aktuálně snažit hledat dotační podporu na výstavbu nového objektu ZUŠky. „Pokud chceme potenciálně získat dotaci, je třeba mít dostatečnou projektovou připravenost. Zpravidla je v dotačních titulech státu ale i Evropské unie vyžadována minimálně úroveň pravomocného stavebního povolení. Chceme být tedy co nejlépe připraveni i ve střednědobém horizontu," uzavírá primátor města Pardubic Jan Nadrchal zodpovědný za strategii města. 

Investiční záměr a příslušnou změnu rozpočtu musí ještě schválit zastupitelé města na svém pondělním jednání.

Autor: Alexandra Tušlová
Zdroj a ilustrační foto: Magistrát města Pardubic