Prevence rakoviny prostaty? Přijít včas a hlavně se nebát…

KRAJ – Rakovina prostaty je v současné době druhým nejčastějším onemocněním nádorového charakteru u mužů a zároveň patří mezi první pětici nejčastěji diagnostikovaných onkologických nemocí vůbec. Proto je na místě si ji připomínat nejen u příležitosti Světového dne proti rakovině, který připadá na 4. února, ale neustále. Když se tato nemoc odhalí včas, dnešní medicína si s ní již umí velmi dobře poradit. „Nejdůležitější je, aby se muži nebáli zeptat se a nechat se vyšetřit," říká primář urologického oddělení Pardubické nemocnice Abdulbaset Hafuda.

Ten se urologii věnuje více než tři desítky let. „Když své začátky porovnám s dneškem, určitě došlo k významnému nárůstu onkologických pacientů. A to nejen v urologii, ale napříč celým spektrem odborností ve zdravotnictví," uvádí primář urologického oddělení. Z celkového počtu pacientů, kteří dochází na urologické oddělení, tvoří ti s onkologickým onemocněním zhruba 60–70 %.

Karcinom prostaty však nemusí být ještě fatální, pokud se na onemocnění přijde včas. „Oproti dobám před 25, 30 lety mají dnes pacienti při včasné diagnóze a včasné adekvátní léčbě, řekl bych, téměř stoprocentní naději na vyléčení," podotýká primář Hafuda.

Prevence je to nejdůležitější

Je potřeba, aby se muži nebáli zeptat se svého praktického lékaře nebo si dojít na urologickou ambulanci nechat si vyšetřit prostatu a odebrat krev na specifické vyšetření odhalující rakovinu prostaty. Vyšetření netrvá dlouho a není invazivní," vysvětluje primář a dodává, že až ve chvíli, kdy prvotní vyšetření ukáže na indicie, které mohou značit podezření na rakovinu prostaty, je potřeba provést biopsii z prostaty. „Pro toto vyšetření máme na našem pracovišti nové vybavení, které provádí fúzi obrazů z magnetické rezonance a ultrazvuku. Díky tomu je diagnostika možného ložiska velmi přesná," doplňuje primář, který také dodává, že ani biopsie prostaty není nijak náročný zákrok: „Provádí se po podání léků na tlumení bolestí a většina pacientů hodnotí toto vyšetření za běžně snesitelné."

Prevence u onkologických onemocnění je podle něj tím nejdůležitějším. „Preventivní prohlídky by lidé neměli podceňovat. Já osobně jsem velmi rád, když na ně přicházejí. Zároveň doporučuji, pokud se rakovina prostaty objeví v rodině, aby i příbuzní neváhali a zašli si na vyšetření. V případě rakoviny prostaty se s tím setkáváme často i u nás v ambulanci, kdy k nám dochází třeba tři, čtyři členové jedné rodiny a je znám tzv. rodinný výskyt," říká Abdulbaset Hafuda, který doporučuje vyšetření prostaty u mužů ve věku od 50 let, u zmíněného rodinného výskytu rakoviny prostaty pak začít s prevencí i dříve, a to třeba od 45 let věku. Preventivní vyšetření prostaty včetně odběru krve na tzv. nádorový marker primář doporučuje jedenkrát do roka.

Řada pacientů bere toto vyšetření jako velice intimní, a proto jej nevyhledává. Ve chvíli, kdy se však objeví symptomy spojené s nemocí, jde ve většině případů o pozdní odhalení onemocnění v pokročilém stadiu," dodává primář Hafuda, který proto radí zahodit stud a navštívit odborníka.

 Spolupráce napříč obory

V případě, že vyšetření odhalí problém včas, přijde na řadu samozřejmě léčba. „Pro léčbu onkologických pacientů je potřeba precizní diagnostika, kterou nám poskytuje zdejší radiodiagnostické oddělení, které je na špičkové úrovni. Samotná léčba pak bývá často multioborová, i proto jsme součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje, takže na léčbě pacientů pak spolupracujeme s řadou dalších odborností," uzavírá primář.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje