Pravidla pro nové dotační období jsou již schválena a zveřejněna…

Pardubice budou i v následujícím roce rozhodovat o dotacích hned v několika oblastech, finanční podpora půjde například do sportu, sociálních a zdravotních služeb, volnočasových a vzdělávacích aktivit, kultury a cestovního ruchu či dalších. Zastupitelé na svém posledním jednání tohoto roku schválili zásady a pravidla podávání žádostí o dotaci. Záměr a pravidla pro poskytování dotací v některých dotačních titulech jsou již od 21. prosince zveřejněny na webu města. Žádosti je přitom možné podávat od 21. ledna 2019.

Zásadní změnou je například víceleté financování poskytovatelů sociálních a souvisejících zdravotnických služeb. „V souladu s naším koncepčním dokumentem Komunitního plánování rozvoje sociálních a zdravotních služeb na území města na roky 2017 až 2020 zavádíme systém dvouletého financování. Je to opatření, po kterém poskytovatelé služeb našim občanům dlouhodobě volali, chceme tím zajistit větší stabilitu potřebných služeb pro seniory, hendikepované a potřebné rodiny s dětmi, celková alokace výzvy je 18,9 milionu korun, žadatelům se tím výrazně zjednoduší i administrativa. Organizace vždy na začátku roku, než přijdou finanční prostředky od státu, bojují s nedostatkem financí, v druhém roce tak budeme schopni vyplácet hned na začátku roku,“ vysvětluje náměstek Rychtecký, do jehož gesce spadají sociální politika a zdravotnictví.

Mírně upravena byla i kritéria hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory kultury. „Pozměněny byly podmínky u hodnocení jak jednorázových akcí, tak dlouhodobých projektů. Od příštího roku se navíc žadatelům otevírá možnost čerpat finanční podporu prostřednictvím mikrograntů, které jsou určeny na podporu jednorázových projektů a u kterých maximální výše požadované dotace může činit 15 tisíc korun na jeden projekt,“ objasňuje náměstek pro kulturu a cestovní ruch Jan Mazuch s tím, že v roce 2019 bude město rozdělovat z Programu podpory kultury necelých 5,8 milionu korun a na dotace z oblasti cestovního ruchu je vyčleněn přibližně 1 milion korun. Na projekty týkající se volnočasových a vzdělávacích aktivit půjde téměř 2,3 milionu korun. O dotace je možné žádat také z Programu podpory bezbariérovosti, kde je pro následující rok alokována částka 1,2 milionu korun.

Menší změny a upřesnění kritérií se dočkala i pravidla v oblasti sportu. Město otevřelo první výzvu ve výši 30,5 milionu korun určenou na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže, provoz sportovišť, otevřených hřišť pro veřejnost, tradiční a významné sportovní akce a podporou významných sportovců. „V letošním roce jsme nově vytvořili pravidla určená na podporu činnosti spolků pracujících s hendikepovanými sportovci, to bude pokračovat i v příštím roce. Výzvu pro dotace do výkonnostního sportu s přesně definovanými podmínkami vyhlásíme v průběhu roku,“ doplňuje náměstek Rychtecký.

Zásady a pravidla poskytování finanční podpory města v jednotlivých oblastech přitom projednaly příslušné komise složené z odborníků ze všech politických klubů a následně je schválily Rada a Zastupitelstvo města Pardubic.


Radnice chce pokračovat v důsledné kontrole čerpání dotací

Zastupitelé se shodli také na pokračování v nastavení přísnějších sankcí při porušení pravidel čerpání dotace z rozpočtu, které se podařilo zapracovat do Zásad pro přidělování dotací z rozpočtu města již pro rok 2018. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení v rámci celého průběhu dotačního řízení (žádost o dotaci, řízení o poskytnutí dotace, čerpání či vyúčtování dotace), bude vyloučen z dotačního řízení na 1 rok. V případě, že se takového závažného pochybení příjemce dopustí opakovaně, bude vyloučen z dotačního řízení na tři roky. „Za závažná pochybení se považují porušení zákona o účetnictví, použití prostředků v rozporu s účelem projektu včetně neprokázání použití prostředků na náklady projektu, na který byla dotace poskytnuta, pokud ani po předchozí výzvě nedojde k nápravě, ale také uvedení vědomě nepravdivých údajů v žádosti o dotaci včetně jejích příloh, případně ve vyúčtování dotace včetně jeho příloh,“ shrnuje Rychtecký. Kontrolu za město provádí oddělení kontroly ve spolupráci s věcně příslušným odborem a v případě dotací nad 200 tisíc korun i útvar interního auditu.

Žádosti je možné podávat od 21. ledna příštího roku, přičemž podrobné informace týkající se podmínek podávání žádostí včetně termínů budou postupně k dispozici na webu města (https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/).

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

 
 
 • Tip na novoroční předsevzetí? Být dobrovolník!
 • Pardubice – Každý rok 5. prosince rozdává štědrou nadílku Mikuláš. Málokdo ale ví, že na toto datum je zároveň vyhlášený

   
   
 • Očkovací kapacity v kraji dostačují zájmu o očkování…
 • Pardubice – Ke svému pravidelnému jednání se ve středu sešla krajská pracovní skupina k očkování. Jejím hlavním úkolem bylo reagovat na

   
   
 • Děti bodovaly, našly telefon i peněženku. Oba nálezy jsou už u svých majitelů…
 • Pardubice – Poslední listopadový den byl ve znamení nejrůznějších nálezů. Strážníci vyjížděli k zapomenutému batohu s injekčními stříkačkami, zatoulanému pejskovi a  předávali

   
   
 • Bulharští Češi…
 • Pardubice – Od 2. do 31. prosince 2021 bude v hale Turistického informačního centra v Pardubicích připravena pro jeho návštěvníky panelová dokumentární

   
   
 • Mikulášský trolejbus…
 • Pardubice – Tuto neděli 5. prosince 2021, pokud neproběhne další zpřísnění opatření proti Covid 19, vyrazí do pardubických ulic historický