Pohybová gramotnost dětí v mateřinkách roste, a to díky projektu Sportimáček

Pardubice – Projekt Sportimáček cílící na rozvoj pohybové gramotnosti dětí v mateřinkách má za sebou úspěšný pilotní ročník. Projekt, který radnice spustila ve spolupráci se sdružením Sportimáček a Českou asociací sport pro všechny, odstartoval loni v MŠ Brožíkova a MŠ Duha Popkovice a Staré Čívice. Letos se se Sportimářkem seznámilo dalších 23 pardubických mateřských škol.

„Je vidět, že pohyb děti baví, jen je potřeba je k němu správně a hravě navést. Loni bylo v rámci pilotního projektu proškoleno celkem 16 pedagogů z MŠ Brožíkova a MŠ Duha Popkovice a Staré Čívice, které vedli zkušení instruktoři ze sdružení Sportimáček. S výstupy z projektu jsme ve spolupráci s oběma ředitelkami seznámili dalších 45 pedagogů z 23 pardubických mateřinek, kteří shlédli ukázku a praktický nácvik se zakoupenými cvičebními pomůckami. Cílem celého projektu přitom je zvýšit pohybovou úroveň dětí, jelikož data, která máme i z analýz České školní inspekce v celé republice k dispozici, jasně prokazují, že pohybová gramotnost dětí v mateřských i základních školách upadá. Každý, kdo jde na základní školu, by měl zvládat cviky a gymnastické prvky, jako jsou třeba kotrmelce, což bylo pro naši generaci samozřejmostí. Budeme hledat cestu, jak motivovat další školská zařízení, abychom mohli program rozšířit postupně i do zbývajících mateřských škol ve městě," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. Zástupci mateřských škol, kteří se zúčastnili ukázky aktivit s pomůckami, se mohou nyní rozhodnout, zda se do Sportimáčku chtějí zapojit také.

Ve všech jednotlivých částech pohybových chvilek dětí je přitom za dobu trvání projektu zřetelný postupný pokrok. „Pohybové aktivity zahrnujeme do každodenních činností v naší mateřské škole. Tyto aktivity jsou navíc upraveny tak, aby je bez obtíží zvládaly i menší a pohybově méně zdatné děti. Pomocí různých cviků a činností se snažíme děti naučit správnému držení těla, zvládání základních pohybových dovedností a prostorové orientace, užívání různého náčiní či pohybu ve skupině dětí. Pokroky jsou vidět v průběhu celého školní roku, což považuji za skvělý výsledek. Při zahřátí a průpravných cvičeních se zvyšovala dynamika pohybu všech dětí i jejich výdrž, zlepšovalo se i správné držení těla při chůzi. Při posilovacích cvicích byly děti postupně aktivnější a samy přicházely s nápady, jaké cviky zařadit. Je znát, že pokud jsou dětem tyto aktivity zprostředkovány hravou formou, tak je pohyb opravdu baví a začnou jej i samy vyhledávat," informuje ředitelka MŠ Brožíkova Marcela Nováčková.

V MŠ Duha Popkovice a Staré Čívice pracují s bezpečnými a multifunkčními cvičebními pomůckami na obou pracovištích. „Celá sada cvičebního náčiní je pravidelně, a to kvartálně umístěna vždy na jedné z budov. Tímto se do projektu mohou zapojit všechny paní učitelky a děti všech věkových kategorií z našich 5 tříd. Největší úspěch má vždy sestavená celá sada. Její rozličné využití nám nabízí nespočet možných kombinací. Děti se do cvičení vždy zapojily s nadšením, a to především pro nevšednost sportovního náčiní, cvičení berou jako zábavu, a tak jim ani nepřijde, že musí do pohybových aktivit vynaložit nějaké úsilí," konstatuje ředitelka MŠ Duha Popkovice a Staré Čívice Hedvika Filipiová. Obě mateřské školy, které se loni zapojily do pilotního projektu Sportimáček, přitom dostaly k dispozici podrobnou brožuru zahrnující zahřátí a průpravná cvičení, správné držení těla, základní cviky na posílení těla a gymnastické prvky, cviky na protažení a relaxaci, to vše doplněné o deset instruktážních videí, a do výbavy svých školek získaly také sadu gymnastických prvků zahrnující hranol, půlválec, tunel, kruh a spojky. Všechny překážky jsou potažené měkčeným povlakem s molitanem, takže cvičení na nich je pro děti zcela bezpečné. Navíc jsou pestrobarevné a umyvatelné, takže je mateřské školy využívají i v rámci nejrůznějších venkovních akcí.

Radnice se přitom snaží pohybové aktivity rozvíjet nejen v mateřských školách, ale i v rámci škol základních. „Jako další krok pro příští rok chystáme pilotní projekt tandemové výuky tělesné výchovy za účasti trenérů ve 2. a 3. třídách základních škol. Výuka bude probíhat podle školního vzdělávacího plánu s tím, že například při hodinách atletiky a gymnastiky by měli s výukou pomáhat také trenéři z pardubických sportovních klubů," uzavírá náměstek Rychtecký.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic