Pardubická nemocnice změní od 1. ledna režim parkování…

Pardubice – Dát větší prostor pacientům pro parkování v areálu a zároveň zachovat parkovací místa i pro personál nemocnice. To jsou hlavní cíle změny režimu parkování, který začne platit od pátku 1. ledna 2021 v areálu Pardubické nemocnice.

Důvodem revize parkovacího systému v nemocnici je především dlouhodobě neudržitelná dopravní situace a špatná průjezdnost areálu nemocnice, které byly komplikací pro pohyb všech vozidel, včetně
těch sanitních i vozidel zdravotnické záchranné služby.

Spodní parkoviště pouze pro personál

Již na podzim se tak v areálu Pardubické nemocnice uskutečnila revitalizace parkovacích ploch, provedly se drobné úpravy a plochy byly nově vyznačeny. Pro veřejnost bude od 1. ledna 2021 hlavní změnou proměna parkoviště ve spodní části areálu v parkovací plochu pouze pro personál s platným parkovacím oprávněním. Cílem tohoto kroku je uvolnit parkovací místa v areálu nemocnice, která nyní z části využívali zaměstnanci, pro pacienty a umožnit lepší přístup k jednotlivým pavilonům.

Přehled vjezdů do Pardubické nemocnice:

Spodní vrátnice:
 vjezd i výjezd v pracovních dnech od 6.00 do 20.00 hodin, v sobotu, neděli a svátek od 7.00 do 20.00 hodin

Hlavní vrátnice z ulice Kyjevská:
 obousměrný provoz, a to v pracovní dny od 20.00 do 6.00 hodin, v sobotu, neděli a svátek od 20.00 do 7.00 hodin (po dobu uzavření ostatních vjezdů)
v ostatní dobu je pro vjezd do areálu určena pouze spodní vrátnice

Parkoviště ve spodní části areálu:
 vjezd je umožněn pouze držitelům parkovacího oprávnění – zaměstnancům nemocnice

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje

 
 
 • V příspěvkových organizacích kraje budou jezdit vozidla s plug-in hybridním pohonem…
 • Pardubice – Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti vozidel s plug-in hybridním pohonem. S pomocí evropské dotace chce tato nízkoemisní

   
   
 • Matoušková: Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji…
 • Pardubice – Pardubický kraj v čele s náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou zahájil práce na Střednědobé koncepci zdravotnictví a Koncepci lůžek následné péče pro období

   
   
 • 25 kolegů z Pardubic darovalo společně plazmu, peníze poslali na charitu…
 • Pardubice – Přispět nemocnému chlapečkovi svého kolegy se rozhodla parta přátel z pardubické společnosti Edera. Každý ve firmě, kdo mohl, přišel

   
   
 • Strážníci pomáhali řidičům, i odstraňovat nebezpečí…
 • Pardubice – Udržovat město bezpečné je přímo práce našich strážníků. A nezahrnuje to jen stíhání zločinců a rychlých kol na

   
   
 • Do Hronovické míří další Nejúspěšnější sportovci Pardubicka…
 • Pardubice – Již za necelý týden budou odtajněna jména dalších držitelů titulu Nejúspěšnější sportovec Pardubicka. Veřejnost radnici zaslala celkem 62