Pardubická elektrotechna se chlubí novou moderní cvičnou výrobní linkou, kterou nemá jiná střední škola v republice…

Pardubice – Přes tisíc studentů navštěvuje Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu v Pardubicích, které ve městě neřekne nikdo jinak než „elektrotechna." Škola se díky investici Pardubického kraje, spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu, stala jedinou v republice, které vlastní moderní výrobní linku pro takzvané Industry 4.0. Celková investice dosahuje částky 14 milionů korun. V rámci spolupráce s partnerskou střední školou z Prešova byl uskutečněn také telemost mezi hejtmanem Martinem Netolickým a jeho slovenským protějškem Milanem Majerským.

„Chceme, aby naše školy měly vybavení, které odpovídá současným podmínkám výrobního procesu včetně takzvaného průmyslu 4.0. Proto využíváme maximální možnou měrou finanční prostředky z fondů Evropské unie. Tento typ automatizované linky je na středních školách zcela unikátní a vlastní jej pouze některé vysoké školy. To dodává celé investici za 14 milionů korun punc výjimečnosti," uvedl hejtman Martin Netolický. „Instalované technologie skrývají velký potenciál do budoucna jak v oblasti konstrukční činnosti, tak v oblasti medicíny. Škola díky tomuto projektu bude moci na trh práce dodávat potřebné odborníky v oblasti 3D programování, vývoje, pneumatiky a hydrauliky," sdělil hejtman Netolický. Ten se zároveň díky moderní technice propojil se svým protějškem z Prešovského samosprávného kraje Milanem Majerským. Vzájemná komunikace se slovenskými partnery pak byla korunována interakcí robotů.

Pardubická elektrotechna se chlubí novou moderní cvičnou výrobní linkou, kterou nemá jiná střední škola v republice
« z 6 »

Díky těmto krajským investicím se jednoznačně zlepší připravenost studentů na následné povolání. „Nejen v Pardubicích funguje celá řada pracovních příležitostí pro absolventy elektrotechnické školy, a jsem přesvědčený, že tato investice opět o něco zvýší připravenost studentů na zaměstnání. Chceme vychovávat dobře zaměstnatelné a šikovné absolventy, což nelze na zařízeních, která mají svá nejlepší léta za sebou," uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Investice do škol jsou podle krajské radní pro oblast evropských fondů Hany Štěpánové jasným příkladem, že prostředky z Evropské unie reálně pomáhají. „Ve středu jsme si připomněli 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie a dalších 14 milionů korun pro jednu z našich škol dokazuje, jak je pro nás toto členství stále velmi přínosné. V letošním roce se jedná již o několikáté dokončení projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu a celá řada projektů nás v letošním roce čeká," řekla Hana Štěpánová. 

Předmětem investice je dodávka vybavení učeben pro průmyslovou automatizaci, komunikační a síťové technologie. Část učeben bude sloužit pro výuku moderního řízení výrobního procesu – automatizované řízení, které v sobě obsahuje průmyslovou automatizaci spojenou s programováním, robotikou, moderní senzorikou a chytrými technologiemi. Zbývající učebny umožní výuku vizualizace technologických procesů.

Zdroj a foto: Pardubický kraj