Novelu bodového systému schválila vláda, je přísnější k závažným přestupkům, mírnější k bagatelním…

ČR – Po čtyřech letech diskusí s veřejností i odborníky včera vláda schválila největší aktualizace bodového systému od jeho vzniku v roce 2006. Návrh je přehlednější, mírnější k bagatelním přestupkům, přísnější k těm závažnějším, kvůli kterým umírají lidé na silnicích. Novelu zákona o silničním provozu teď projednají poslanci.

„Návrh postihuje přísněji záměrné porušování předpisů jako jízda pod vlivem alkoholu, vysoké překročení rychlosti, ale také nevěnování se řízení kvůli telefonování nebo psaní zpráv na mobilu. Bodový systém zároveň zmírňuje postihy za špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h, kdy se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč a body se nezapisují,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

U menších prohřešků může policie vyřešit na místě přestupek také domluvou. Naopak u nejzávažnějších přestupků může nově řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky. V rámci připomínek se též do návrhu přidala povinnost řidiče nosit reflexní vestu při vystoupení z auta do vozovky v případě nouzového stání i v obci, nově je v silničním zákoně také výslovně zakázáno parkovat na chodníku. 

Změny bodového systému mají platit od roku 2022

„Smyslem změn je přizpůsobení se evropského trendu, kdy je především postihován řidič, který porušuje předpisy vědomě a ohrožuje většinu ohleduplných účastníků silničního provozu. Novela také po 14 letech zjednodušuje rozdělení bodovaných přestupků či navrhuje zavést pevné blokové pokuty u vybraných přestupků,“ dodává ministr Havlíček. Hranice pro odebrání řidičského průkazu zůstává na 12 bodech, návrh ovšem počítá se snížením na 6 bodovou hranici u začínajících řidičů po dobu dvou let.

Při dopravních nehodách umírá v České republice ročně přes 500 lidí a více než 2000 je těžce zraněno. S 58 usmrcenými na jeden milion obyvatel patřila ČR v loňském roce 17. příčka v evropské sedmadvacítce. V roce 2017 zemřelo na českých silnicích 502 lidí, v roce 2018 to bylo 565 osob a v loňském roce 547. V posledních dvou letech jen ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti dosáhly 80 miliard korun.

Zákon o silničním provozu nebyl u většiny přestupků, pokud jde o výši pokuty a výměru zákazu činnosti, zásadně novelizován od roku 2007. Ministerstvo dopravy na změně bodového systému pracuje již od roku 2015. K připomínkování ministerstvo také vyzvalo veřejnost, která k návrhu zaslala stovky připomínek, řadu z nich se podařilo do výsledné novely promítnout. Stejně tak proběhl opakovaně odborný workshop vysvětlující chystané návrhy, dvě stovky připomínek pak bylo vypořádáno v rámci připomínkového řízení.

Nyní čeká novelu zákona o silničním provozu projednání v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu. Novela počítá se svou účinností k 1. lednu 2022.

Přestupky

Zpřísňujeme postihy za nejzávažnější přestupky
Zatímco spodní hranice pokuty ve správním řízení zůstala zpravidla na podobné úrovni, navýšili jsme horní hranici, aby bylo možné vzhledem k okolnostem uložit vyšší pokutu (např. u pirátů silnic). V žádném případě se nejedná o přestupky, které udělá řidič omylem. Nejvyšší možná pokuta, kterou bude možné ve správním řízení udělit, je 75 000 korun. Vztahuje se na nejhrubější porušení zákona, jako je odmítnutí testu na alkohol či jiné návykové látky. 

Alkohol
V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 62 a těžce zraněno 237 osob.

Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz
14 lidí zemřelo při střetu auta s vlakem, přes 160 střetnutí vlaků s autem za rok 2018. 

Porušení zákazu předjíždění
Mezi tři nejčastější příčiny nehod, při nichž dochází k usmrcení, patří dlouhodobě právě nesprávné předjíždění. V roce 2019 bylo v důsledku nesprávného předjíždění na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 113 a těžce zraněno 259 osob. Podíl této příčiny nehod na celkovém počtu usmrcených byl tak v roce 2019 zhruba 20 procent.

Nepřiměřená rychlost byla v roce 2018 příčinou 39% smrtelných nehod. 

Další informace o změnách bodového systému, popis hlavních změn, tabulka přestupků i úplné znění novely zákona je na www.mdcr.cz/bodovysystem; podrobná tabulka s přehledem navrhovaných změn je zde

Zdroj a foto: Ministerstvo dopravy ČR

  •  
  •