Město se snaží motivovat do výstavby školek i starosty okolních obcí…

Pardubice – Pardubice v posledních letech posilují kapacity mateřských škol na území města, nejen třeba výstavbou nové mateřinky ve Svítkově či přístavbami jiných mateřských škol, motivovat k budování nových školek se snaží také starosty okolních obcí.

„Kapacity mateřských škol v Pardubicích nejsou nevyčerpatelné, jejich rozsah v souladu se Strategií školství Pardubic 2030 plánujeme na potřeby pardubických dětí, nikoliv okolních obcí. Snažíme se jít co nejefektivnější investiční cestou přístaveb již existujících provozů, kde to pozemek a situace umožňují, či navrácením původních objektů zpět pro účely předškolního vzdělávání. Nyní máme schválený záměr na dalších 100 míst na Dukle formou přístavby v Gorkého ulici a formou přístavby MŠ Teplého, finalizujeme také dohodu s investorem přípravou nové školy v Trnové. Naše možnosti jsou však omezené a limitované také městským rozpočtem a dotačními příležitostmi, proto jsme se rozhodli hledat i další cestu, jak kapacitám ve školkách pomoci. Téměř dvacet procent kapacit pardubických školek totiž zaplňují děti z desítek obcí z okolí Pardubic. Snažíme se tedy motivovat starosty těchto obcí, i s ohledem na jejich rozvoj v počtu stavebních parcel a demografický vývoj, ke zřizování vlastních mateřských škol nebo spolupráci formou tzv. svazkových školek. Je povinností každého zodpovědného starosty, aby při nárůstu počtu obyvatel zajistil i dostatečné kapacity v občanské vybavenosti, jejíž součástí jsou také školky,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký, který zorganizoval pro starosty nejprve online seminář a poté se se zájemci setkal v prostorách nedávno dostavěné mateřské školy Doubek ve Svítkově.

„Chtěli jsme kolegům z okolních obcí ukázat, jak může moderní školka splňující nejpřísnější parametry vypadat, jaká řešení jsou pro provoz školky nejefektivnější, pokud by se například v budoucnu rozhodli rozšiřovat kapacitu objektu, přistavovat a podobně,“ objasňuje náměstek. Na jednání byl proto přizván také odborník v oboru, architekt Tomáš Med, který je autorem projektu mateřské školy ve Svítkově a který pro změnu zmínil možná úskalí při vytváření projektu.

Stranou nezůstala ani otázka čerpání dotací například z ITI Hradecko-pardubické aglomerace 21+. „Stěžejní je, aby obce v naší aglomeraci byly projektově připraveny na vypsání možných dotačních výzev a byly schopny žádost v případě potřeby ihned podat, zapojit se se svými projekty do Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace a tím si otevřít cestu k žádostem o dotaci z ITI v rámci naší aglomerace. Obce se tak vyhnou konkurenci projektů v rámci celé ČR, se kterou by se přitom setkaly v případě žádání o dotaci z centrálních výzev programu IROP, a jejich šance na dotace se mnohonásobně zvyšují,“ dodává náměstek Rychtecký, podle jehož slov se podobná prozíravost radnici osvědčila právě při podávání žádosti o dotaci na výstavbu MŠ Doubek, která ve výsledku pokryla 51 milionů z celkových 63,3 milionu korun.

Starostové, kteří se setkání zúčastnili, vzájemné předání zkušeností a informací hodnotí velmi pozitivně a jsou odhodláni o dotační peníze usilovat. „Určitě jsem velmi rád za příležitost seznámit se podrobněji s tím, jaké jsou naše možnosti ohledně dotací, a to i z hlediska toho, do jaké míry musíme být projektově připraveni, než žádost vůbec podáme. Velmi přínosná byla přítomnost pana architekta, který na tuto problematiku přinesl pohled z odborné stránky a poskytl nám spoustu tipů, jak při projektování zařízení pro naše nejmenší občany postupovat. U menších obcí, jako Černá u Bohdanče, je komplikované být projektově připraven. Výstavba takového zařízení bez dotačních prostředků je jen těžce realizovatelná a již samotná projektová dokumentace představuje cca čtvrtinu rozpočtu obce, kterou vynaložíte bez jistoty úspěchu získání dotačních prostředků. Nemáte-li ale připravené „šuplíkové“ projekty, nezbývá v době vyhlášení dotačních výzev mnoho času na splnění veškerých podmínek. Přes všechna tato úskalí jsme odhodláni připravovat projektovou dokumentaci a snažit se získávat dotace na chybějící občanskou vybavenost v obci,“ informuje starosta Černé u Bohdanče Luděk Pilný.

„Velmi vítáme otevřený dialog se zástupci města Pardubice, stejně jako možnost sdílení zkušeností se starosty ostatních obcí. Péče o rozvoj infrastruktury je kritickým aspektem, který by neměl být opomíjen zejména v rozvíjejících se obcích. Rozumíme širším souvislostem v regionu, a proto i naše obec má zájem na tvorbě maximální možné soběstačnosti v oblasti mateřských škol. Nicméně investice nutné k zajištění mnohdy převyšují reálné možnosti obcí. Proto věříme, že čerpání dotací v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace 21+ nám v budoucnu pomůže s financováním investic v naší obci,“ potvrzuje slova Luďka Pilného starosta Starého Mateřova Václav Levinský.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 •  
 •  
 • Problikávání dálkovými světly je v Pardubickém kraji na denním pořádku…
 • KRAJ – V Pardubickém kraji záměrně problikává jiné řidiče 77,5 procenta řidičů. Celorepublikový průměr je přitom 65,5 procenta. Jde tak o

  •  
  •  
 • Pardubický kraj se chce v zahraničí prezentovat společně s pražským letištěm…
 • Praha / Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s předsedou představenstva Letiště Praha Václavem Řehořem o možnosti prezentace Pardubického

  •  
  •  
 • Radní Josef Kozel pogratuloval učiteli Leoši Baroňovi k zisku titulu Ámose fyzikáře…
 • Rybitví – Pardubický kraj slaví letos v anketě o nejoblíbenějšího učitele v České republice dvojnásobný úspěch. Kromě Ámose Sympaťáka, kterým se stal

  •  
  •  
 • Netrpělivě očekávanou sezonu zahájí první kvalifikace na Velkou pardubickou…
 • Pardubice – Pardubické závodiště své brány letos poprvé otevře v sobotu 22. května a sezonu zahájí hned prvním dílem seriálu kvalifikací

  •  
  •  
 • Poděkování strážníkům za aktivní přístup k práci…
 • Pardubice – Práce strážníka někdy přesahuje i běžnou pracovní náplň. Za přístup k práci a ochotu udělat i něco navíc přišel

  •  
  •