Luže postupně zvelebuje hrad Košumberk

Chrudimsko – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ve čtvrtek ráno Luži, kde si s novým vedením města prohlédl jednu z dominant města a jeho blízkého okolí hrad Košumberk. Ten je majetkem města, které do jeho záchrany a rozvoje také za přispění kraje dlouhodobě investuje. Řeč byla také o dalším rozvojových plánech včetně přístavby mateřské školy.

„Luže má zpracovaný Projekt záchrany kulturní památky hradu Košumberk zaměřený především na statické zajištění stavebních konstrukcí a konzervaci hradní zříceniny. Tento projekt po jednotlivých etapách také díky dílčí podpoře z krajských dotačních programů a státního Programu záchrany architektonického dědictví postupně realizuje. Ten na letošní rok poskytl jeden milion korun na statické zajištění a konzervaci torza západní části severního křídla, utěsnění a odvodnění vnitřní plochy severního křídla. Dalších 200 tisíc pak město získalo z našeho rozpočtu," uvedl hejtman Martin Netolický.

Jedním z dalších projektů v hradním areálu je vybudování sociálních zařízení. „Na Košumberku se koná celá řada kulturních a společenských akcí, pro které zde však není adekvátní sociální zařízení, které je v tuto chvíli řešeno mobilními toaletami. Město připravuje projekt, který by rádo zahájilo ještě v letošním roce, nejpozději však v průběhu příštího roku. Po zpřesnění projektu jsme připraveni dílčím způsobem pomoci," přislíbil hejtman Martin Netolický.

Kromě hradu Košumberk je dominantou města také Poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku. Jeho rekonstrukce byla v minulosti financována z Integrovaného regionálního operačního programu. Město má připravenou studii na kultivaci parku a dalších veřejných prostranství. „Obdobné projekty na zpřístupnění veřejných prostranství u našich příspěvkových organizací připravujeme za účasti veřejnosti například v České Třebové, Přelouči, Litomyšli, Svitavách či Králíkách. Integrovaný regionální operační program je nyní v tomto opravdu velkou příležitostí," vysvětlil hejtman.

Starosta města Ladislav Peterka informoval hejtmana také o dalších projektech města. Mezi nimi je rozšíření mateřské školy. Na tu by město chtělo získat dotační prostředky z místní akční skupiny. Mezi další větší připravované investiční akce patří ven­kovní učebna u základní školy, automatická závlaha sportovního areálu nebo vybudování fotovoltaické elektrárny na střechách objektů v majetku města.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj