Stavba protipovodňové ochrany Štěnce je hotová

Chrudimsko – Na podzim loňského roku se začalo s realizací projektu, jehož cílem bylo ochránit Štěnec, místní část obce Jenišovice na Chrudimsku, před velkou vodou. Začátkem června pak byla stavba za necelých 7 milionů dokončena. Jde o první stavební akci, kde zajišťoval financování a technický dozor Institut environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA), jehož zakladatelem je Pardubický kraj.

Na Řepnickém potoce je vybudován rozdělovací objekt přibližně 500 metrů nad obcí, jenž k ní pustí jen takové množství vody, které bezpečně proteče zatrubněním ve Štěnci. Zbývající průtok bude směřovat přes Štěnecký rybník a obci se zcela vyhne. „Ve Štěnci čekali na takové opatření už delší dobu, je proto skvělé, že se stihlo za několik měsíců vybudovat a povodně v této části Jenišovic snad budou minulostí. Stěžejní pro nás bylo, že jsme mohli akci investorsky převzít od Lesů ČR, podařilo se nám odkoupit všechny pozemky, a že IEVA získala na projekt finanční podporu prostřednictvím Norských fondů z výzvy Bergen, která pokryla asi 85 procent celkových nákladů na stavbu," uvedl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Institut zapracoval v roce 2020 protipovodňové opatření pro Štěnec do své Regionální strategie adaptačních opatření (ReSAO). V průběhu letošního roku IEVA pořádá semináře pro obce, kterých by se mohly dotknout další plánované aktivity, jejichž cílem je řešení problémů se suchem a nedostatkem vody. „Prověřujeme nyní možnosti revitalizace řeky Svitavy v úseku mezi Březovou nad Svitavou a Hradcem nad Svitavou tak, aby došlo ke zlepšení stavu koryta a nivy řeky. Dalším projektem, na kterém pracujeme, je revitalizace Banínského potoka. Kromě toho se nám podařilo zrealizovat výsadby u cyklostezky z Jevíčka do Velkých Opatovic. Chystáme i výsadbu na polní cestě, která propojuje město Luži s místní částí Radim," představil záměry Institutu environmentálních výzkumů a aplikací jeho ředitel Petr Řezníček.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj