Kraj pomohl zlepšit mobilitu aktivních záloh milionovým příspěvkem na nákup dopravního automobilu…

Pardubice – V sídle Krajského vojenského velitelství v Pardubicích bylo v pátek hejtmanem Martinem Netolickým předáno dopravní vozidlo pro potřeby Roty Aktivních záloh. Na pořízení automobilu přispěl již v loňském roce Pardubický kraj částkou jednoho milionu korun. Obdobná částka je připravena i pro letošní rok.

„Dlouhodobě podporujeme nákup techniky pro Krajské ředitelství policie či profesionální hasiče, a proto jsme se nyní na základě žádost ředitele Krajského vojenského velitelství v Pardubicích rozhodli uvolnit milion korun na nákup vozidla pro přepravu aktivních záložníků v regionu, a to jak na různá cvičení, tak prezentační akci či různá pietní shromáždění. Pro letošní rok jsme se předběžně domluvili na pořízení druhého vozu, který by tentokrát sloužil pro přepravu techniky a materiálu," uvedl hejtman Martin Netolický. „Spolupráce s Armádou České republiky je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a to nejen v rámci pořádání vojensko-historické akce Cihelna nedaleko města Králíky, ale společně také pořádáme Den armády přímo v centru Pardubic, kde je prezentována jak moderní, tak historická technika," sdělil hejtman Netolický.

V Pardubickém kraji je celkem evidováno 193 příslušníků aktivních záloh. Pěší rota AZ KVV Pardubice, která čítá téměř sto příslušníků, je předurčena ke střežení objektů důležitých k obraně státu v Pardubickém kraji a k posílení Policie ČR při vyhlášených krizových stavech. Jednotku je možno použít také pro řešení živelných, průmyslových  a ekologických katastrof v součinnosti se složkami IZS. V letošním roce se uskuteční tři rotní cvičení. Celkem vojáci pěší roty AZ KVV Pardubice odcvičí v roce 2020 v průměru 37 dnů. Pro podporu POKOS se příslušníci jednotky AZ KVV Pardubice zúčastní též memoriálu četaře Arnošta Hrada, organizovaného pro žáky základních a středních škol, jehož 5. ročník se uskuteční na konci září 2020 v Králíkách.

Zdroj a foto: Pardubický kraj