Kraj nabízí obcím pomoc se zajištěním pitné vody pro občany…

Kraj – V souvislosti s neustávajícím teplým počasím dochází na některých místech České republiky k problémům s dodávkou pitné vody. V této souvislosti nabízí Pardubický kraj pomoc obcím, které právě nedostatek životodárné tekutiny trápí. Hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický proto dnes informoval starosty o možné pomoci ze strany kraje.

„Některé obce využívají pro plynulé zásobování pitnou vodou spolupráci s provozovateli veřejné infrastruktury například formou dovážení pitné vody do místních vodojemů, případně prostřednictvím výpůjčky kontejneru na pitnou vodu. V mnoha obcích, které jsou napojeny na skupinové vodovody, se prozatím dopady klimatického sucha na dodávce pitné vody významněji neprojevily,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V současné době jsou však i obce, které zajišťují zásobování obyvatel pitnou vodou, zejména v místních částech a osadách, prostřednictvím cisteren na pitnou vodu. V daném případě využívají dlouhodobě zapůjčené kontejnery nebo cisternové přívěsy z pohotovostních skladů Správy státních hmotných rezerv. V případě, že obec situaci nezvládne svými prostředky a ve svých kompetencích podle zákona o vodovodech a kanalizacích, jsme samozřejmě připraveni obci se zajištěním pitné vody pomoci,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Případná konzultace k problematice zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatele je možná prostřednictvím vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu  Ing. Martina Vlasáka, (telefon 466 026 350, e-mail martin.vlasak@pardubickykraj.cz), případně na vedoucí oddělení vodního hospodářství Ing. Janu Hroudovou, (telefon 466026512,  e-mail jana.hroudova@pardubickykraj.cz) nebo na vedoucího oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana  krajského řadu Ing. Aleše Boňatovského, (telefon 466026173, e-mail ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz).

Zdroj: Pardubický kraj
Foto: ilustrační redakce

  •  
  •