Archeologické přednášky prozradí nové poznatky z nejstarší historie hradů…

Pardubice – Podzimní cyklus archeologických přednášek tentokrát posluchače zavede na známé hrady – odhalí nejstarší historii Košumberku, Svojanova, Žampachu, Helfštýna nebo Litice nad Orlicí či Žumberku. Přednášky nazvané Středověká panská sídla očima archeologů se konají každou říjnovou středu od 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea.

„V posledních letech jsme prováděli řadu záchranných archeologických na významných panských sídlech v Pardubickém kraji. Nejzajímavější poznatky jsme zahrnuli do říjnových přednášek," říká archeoložka Východočeského muzea v Pardubicích Miroslava Cejpová. „Například na Žampachu se nám podařilo najít zlomky tyglíků a prubířských misek z penězokazecké dílny, která tam fungovala ve 30. letech 16. století. Nález je ojedinělý tím, že se dochovaly písemné záznamy o soudním procesu s kovářem, který mince padělal. Podařilo se tak spojit konkrétní archeologický nález s historickou zprávou, a to se nestává často," upozorňuje Miroslava Cejpová.

Středověká panská sídla očima archeologů:

3. 10. 18 h – Jan Musil: Na hradě Košumberku jindy a dnes… od středověké pevnosti ke slavatovské rezidenci

10. 10. 18 h – Miroslava Cejpová, Lucie Čiháčková: Hrad Svojanov

17. 10. 18 h – Miroslava Cejpová: Hrady Žampach, Orlice a Kyšperk

24. 10. 18 h – Zdeněk Schenk: Hrad Helfštýn v Moravské bráně

31. 10. 18 h – Miroslava Cejpová: Hrady Litice nad Orlicí a Žumberk

Zdroj: Východočeské muzeum v Pardubicích
Foto: Hrad Litice