Propojka přes „Červeňák“veřejné projednávání…

Pardubice – Ve středu 18. dubna v 16:00 hodin se ve Společenském sále pardubické radnice na Pernštýnském náměstí uskuteční veřejné projednávání XIX. změn územního plánu města Pardubic. Tato změna by v budoucnu měla umožnit propojení Pardubiček s Višňovkou, respektive ulic Pod Břízkami a Kyjevská. Silniční spojka, jejíž výstavbu radnice plánuje, by měla ulevit dopravě v centru města.

„Pořízení XIX. změny bylo schváleno již minulým vedením města v roce 2014. Projednávání změny provázely komplikace, ale teď se již blížíme ke konci. Nechceme jen čekat na státní investici JV obchvatu. Chceme se aktivně pokusit zlepšit dopravní situaci ve městě. Podle zpracovaného dopravního modelu je propojka, byť fungující v omezeném režimu, výrazným přínosem ke zklidnění dopravy v centru města,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. „Jedná se o opatření minimálně do výstavby jihovýchodního obchvatu. V roce 2013, na pokyn tehdejšího vedení města, zbytečně propadlo územní rozhodnutí na této komunikaci. ŘSD tedy začíná s přípravou jeho výstavby znovu,“ dodala náměstkyně.

V návrhu XIX. změn je vymezen tzv. koridor pro dopravní stavby, tedy prostor jak pro umístění přeložky silnice I/2 (jihovýchodní obchvat), tak navrhovaného místního propojení Višňovka – Pardubičky. Tento vymezený koridor je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, jelikož respektuje trasu přeložky silnice I/2, s níž počítá platný územní plán města. Nezbytná je koordinace obou staveb v další fázi projektové přípravy s co možná nejšetrnějším využitím území okolo dopravních staveb, které jsou obklopeny plochami zeleně. Přesné umístění stavby přeložky, s ohledem na možné změny v křížení této stavby s existujícími silnicemi, bude prověřováno v dalších stupních projektování. Změna územního plánu tedy v žádném případě neovlivní plánovanou výstavbu jihovýchodního obchvatu.

Po veřejném projednání návrhu XIX. změny územního plánu a po vypořádání námitek a připomínek k němu budou XIX. změny předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto titulní: Hana Bedzírová – Pardubice ŽIVĚ
Ilustrace propojky orientační redakce Pardubice ŽIVĚ