Zkušenosti ze sociálního podnikání chtějí ověřovat na unijní úrovni

Pardubice – Partnerství mezi Pardubickým krajem a francouzským Région Centre Val de Loire dostává konkrétní podobu v oblasti sociálního podnikání. Na pozvání prosečského Ergotepu přijel v minulých dnech do České republiky Ranaud Chenon, který je ředitelem sociálního podniku  ISA Groupe v Aubigny-sur-Nère. Ten zprostředkovává práci osobám, které mají z nejrůznějších důvodů problémy s hledáním vhodného zaměstnání především v oblastech zemědělství, výroby designového nábytku, zahradnictví a mnoha dalších.

„Ve Francii jsme se hodně inspirovali při nastavení podpory sociálního podnikání v našem kraji. Jsem velmi rád, že dobrá spolupráce mezi regiony se posunula i na konkrétní spolupráci mezi podniky. Francouzští partneři projevili zájem účastnit se společně s Ergotepem evropského projektu Ergoprogress II.," uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

V Ergotepu připravujeme podání žádosti na projekt Ergoprogress II., a to v rámci komunitárních výzev při Evropské komisi. Ambicí projektu je ovlivnit pravidla pro sociální podnikání v rámci celé Evropy," přiblížil záměr Petr Herynek, předseda Ergotepu.

Během třídenní návštěvy se Ranaud Chenon podíval do několika sociálních podniků, e-shopů a prodejen. V Pardubicích zavítal také do Integračního centra sociálních aktivit Kosatec, které je sídlem spolku České abilympijské asociace. Do projektu by se měla zapojit i Univerzita Pardubice.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková – oddělení komunikace / Pardubický kraj
Zdroj a foto:Pardubický kraj