Pardubice chtějí do okolí Dražkovic dostat více zeleně

Pardubice – Město pracuje na přípravě projektu, díky němuž by se mělo okolí Dražkovic více zazelenat. V rámci navržených krajinářských úprav by mělo dojít nejen k rozšíření ploch zeleně a dosadbě alejí, ale i dalšímu prověření možností, jak posílit místní biodiverzitu a odolnost vůči klimatickým změnám.

„V rámci tohoto pilotního projektu se sice zaměřujeme na úpravy okolí Dražkovic, ale rádi bychom na něj dále navázali také obnovou krajinných struktur v ostatních okolních katastrech obce, například kolem Nemošic či Hostovic, jelikož i zde je potřeba provést revitalizaci krajiny. Při zpracování zadání k těmto úpravám přitom budeme vycházet z analýz a návrhových doporučení z Územní studie krajiny ORP Pardubice a Územní studie sídelní zeleně pro Pardubice, rádi bychom do příprav navíc také zapojili dotčené městské obvody," informuje náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal s tím, že město již tento záměr konzultovalo s městským obvodem Pardubice V, který ve svém rozpočtu vyčlenil 100 tisíc korun na projektovou přípravu projektu Návrh doplnění funkční krajinné struktury Dražkovice. „Dražkovice si zaslouží naši pozornost a tento pilotní program je jasnou volbou pro náš městský obvod," doplňuje starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda.

Město a městské obvody by však na financování projektu nemusely být samy. „Velkou příležitostí pro financování nápravy krajinné struktury je nové programové období OPŽP 2021-2027, jelikož právě podpora adaptačních opatření a biodiverzity je jedním z hlavních cílů programu péče o krajinu. Jednotlivá opatření jsou zaměřena na obnovu tůní a přírodě blízkých vodních prvků v krajině, tvorbu nových a obnovu stávajících prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi. Výzvy se dle informací z MŽP připravují na 3. kvartál letošního roku s tím, že naší ambicí je získat podporu ve výši až 100 procent nákladů, které by zpětně pokryly výdaje jednotlivých městských obvodů," informuje o možnostech financování plánovaných úprav náměstek Nadrchal, jenž je zodpovědný také za dotační politiku.

Autor: Iveta Koubková – Magistrát města Pardubic
Zdroj a ilustrační foto: Magistrát města Pardubic