Zdravotnická škola ve Svitavách se pyšní nejen novou kuchyní a jídelnou

Svitavsko – Na Střední zdravotnické škole ve Svitavách byly několik dní před začátkem nového školního roku dokončeny investice do školní kuchyně, jídelny a vestibulu. V součtu s dřívější realizací energeticky úsporných opatření, sanací sklepa a úpravě sociálních zařízení zde bylo v posledních letech investováno přes 43 milionů korun.

„Vzhledem ke stávající situaci na trhu s energiemi je jednoznačně dobře, že jsme ve škole dokončili energeticky úsporná opatření, a to s přispěním dotačních prostředků z evropských fondů. Samozřejmě, že to stávající složitou situaci samo o sobě nevyřeší, ale je to jeden se střípků do mozaiky snižování energetické náročnosti budov, o kterou se dlouhodobě snažíme a dnes již máme na většině našich školních budov alespoň nějaká úsporná opatření dokončena. Nyní se budeme stále více zaměřovat mimo jiné na instalaci fotovoltaických elektráren," uvedl hejtman Martin Netolický.

Další investiční akce byla ve škole dokončena teprve nedávno. Jednalo se o úpravy kuchyně, jídelny a vstupního atria školy. „V rámci poměrně rozsáhlých prací nedošlo k dispozičním změnám objektu, tudíž se nezasahovalo do statiky. Měnila se okna, dveře, podlahy a osvětlení, a to tak, aby byl respektován historický charakter budovy. V prostoru výdeje jídel bylo navíc provedeno nové obložení a pořízen mobiliář. Celý prostor je z mého pohledu velmi vkusně zařízen a věřím, že studentky a studenti budou na začátek nového školního roku mile překvapeni," řekl radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel. 

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj