Zástupci škol měli možnost prozkoumat Sféru zblízka

Pardubice – Budoucí vzdělávací centrum Sféra přivítalo tento týden významné návštěvníky. Podrobněji tento futuristický objekt mohli prozkoumat ředitelé škol a pedagogové či zástupci regionálních firem. Právě oni se budou spolu s týmem lidí budujících program Sféry podílet na celkovém fungování centra a svou zpětnou vazbou mohou přispět k tomu, aby náplň vzdělávacích programů byla co nejzajímavější a nejefektivnější.

„Chtěli jsme zástupcům škol dát možnost prohlédnout si vzdělávací centrum Sféra ještě před samotným slavnostním otevřením, jelikož právě žáci z našich škol jsou pro nás klíčovou cílovou skupinou, která by měla Sféru využívat. Celé fungování centra stojí nejen na co nejmodernějších, nadstandardních technologiích a vybavení, neméně důležitým prvkem jsou totiž právě lidé. Ti, co vytvářejí vzdělávací programy a dávají dohromady náplň Sféry, ti, kteří zde budou fungovat jako lektoři a v neposlední řadě to jsou právě zástupci škol, kteří budou Sféru využívat k projektové a zážitkové výuce. Sféra tak podpoří odborné, polytechnické a inkluzivní vzdělávání a zároveň poskytne potřebnou infrastrukturu pro neformální a zájmové oblasti široké veřejnosti," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. Město do vybavení Sféry investovalo téměř 89 milionů korun, z čehož přibližně 68,5 milionu korun by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, kterou může radnice využít díky ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Role průvodce zástupců škol a firem se zhostil ředitel Sféry David Koppitz, který zná celý objekt a jeho využití dopodrobna. „Musím říci, že dosavadní spolupráce se školami, jejich řediteli i pedagogy je opravdu výborná. Považuji za důležité, aby zástupci škol Sféru poznali ještě před jejím otevřením, abychom si navzájem řekli, jaká jsou naše očekávání a jak by spolupráce a komunikace měla fungovat. Objekt jsme si v minulých dnech prošli také se zástupci technologických firem z našeho regionu, zájem i z jejich strany je opravdu velký a řada z nich má zájem se aktivně zapojit do nabídky vzdělávání, čímž do Sféry dostaneme maximum praxe," podotýká ředitel David Koppitz, který pedagogy včera provedl Světem dětí, připravovanou projekční místností Science on a Sphere a několika laboratořemi včetně laboratoře IT a robotiky, kde finišuje jejich dovybavování.

Sféra bude sloužit jako nadstavba standardní výuky v základních školách. Nabízené aktivity půjdou napříč všemi generacemi tak, aby si zde každý našel to své s tím, že podstatou bude především tvorba projektů. „Projektová práce je dnes vyžadována opravdu všude a vede k flexibilitě a uplatnění v budoucím pracovním životě. Žáci se zde budou moci potkávat s lidmi přímo z firem, kteří jim budou moci předat své zkušenosti a doplnit tak teorii tím nejcennějším – ukázkami, vlastní tvorbou a dnes tolik potřebnou praxí," dodává Rychtecký.

Všechny učebny budou vybaveny specializovaným nábytkem, pomůckami, didaktickými pomůckami pro lektory, stroji, nářadím a moderními IT technologiemi. Svět dětí bude pro změnu využíván jako didaktický prostor k rozvíjení základních znalostí a dovedností v přírodních vědách. Ústředním prostorem celého objektu Sféra se stane promítací a prezentační sál se zcela unikátním zařízením Science on a Sphere neboli Věda na kouli, který umožní pozorovat zemský povrch a přírodní jevy téměř v reálném čase.

Areál Automatických mlýnů se přitom veřejnosti a celému světu slavnostně otevře o víkendu 29. září až 1. října.

AUTOMATICKÉ MLÝNY

Automatické mlýny aspirují na nový kulturní, společenský a znalostní středobod východních Čech. Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny je jednou z prvotin architekta Josefa Gočára. Monumentální mlýnskou budovu na břehu Chrudimky v centru Pardubic navrhl Gočár v roce 1909 pro podnikatele bratry Winternitzovy a v roce 1924 komplex dál rozšířil o obilné silo. Automatické mlýny byly v provozu nepřetržitě více než 100 let, do roku 2013.

Od roku 2016 prochází mlýnský brownfield díky iniciativě Mariany a Lukáše Smetanových, a od roku 2019 pod hlavičkou jejich rodinné Nadace Automatické mlýny, proměnou na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť. Automatické mlýny jsou ojedinělým příkladem partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Na proměně celého areálu a přilehlých veřejných prostranství se vedle manželů Smetanových nyní podílí i statutární město Pardubice (GAMPA, Sféra) a Pardubický kraj (Gočárova galerie). Svou pobočku zde otevře také Turistické informační centrum Pardubice.

V první etapě přestavby areálu, v letech 2019–2023, se veřejnosti na konci září 2023 otevírají čtyři budovy, park před hlavní mlýnskou budovou a nové vnitřní náměstí. Návrhy těchto staveb pocházejí od předních českých architektonických ateliérů: Transat architekti (Gočárova galerie), Šépka architekti (Sféra, GAMPA a veřejná prostranství) a Prokš Přikryl architekti (Nadace AM / Silo).V druhé etapě výstavby, v období 2023–2026, přibydou do souboru další tři nové bytové a komerční objekty doplněné o občanskou vybavenost dle návrhu Zette ateliérpod vedením architekta Zdeňka Balíka, který stál po boku manželů Smetanových u zrodu celé myšlenky revitalizace brownfieldu. Více na www.automatickemlyny.eu

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic