Centrální systém sbírek muzeí a galerie dostane nové cloudové uložiště

KRAJ – Pardubický kraj jako zřizovatel čtyř muzeí a jedné galerie spravuje a využívá od roku 2015 evidenční systém sbírek Museion, ve kterém je uloženo téměř 700 tisíc inventárních čísel sbírkových předmětů. K tomu patří i publikační portál Klíč ke sbírkám. Ten se v období covidu stal pro kulturní instituce i příhodným online výstavním prostorem. Vzhledem ke konci životnosti dosavadního systému ale museli krajští radní rozhodnout o novém řešení postupující digitalizace a prezentace sbírek kulturních institucí.

„Zvažovali jsme i upgrade současného systému, ale vzhledem k cenám i novým možnostem a míře zabezpečení jsme se pro příští rok rozhodli pro přesun dat na cloud komerčního poskytovatele.  Během roku 2024 vyhlásíme soutěž na více než pětileté řešení," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraj pro kulturu a investice Roman Línek. Pro veřejnost je možné stále listovat digitalizovanými sbírkami na adrese https://www.klickesbirkam.cz/, kde je možné výběr různě strukturovat.

Ilustrační foto je z listování sbírkami Regionálního muzea v Chrudimi.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj