Zápisy do základních škol budou letos poprvé bez dětí…

Pardubice – Opatření proti šíření koronaviru bude mít vliv i na blížící se zápisy dětí do základních škol. Pardubické ZŠ jsou však připraveny na to, že letošní zápisy proběhnou bez dětí. Konat se budou od 15. do 22. dubna, webová aplikace pro vyplnění žádostí je již spuštěna.

„V pardubických základních školách máme od 16. března spuštěnou webovou aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu, ve které si rodiče mohou předem vyplnit žádost o přijetí dítěte do základní školy nebo o odklad. Žádost je pak potřeba doručit ve dnech zápisu do vybrané základní školy, letos mimořádně bez účasti dětí a bez programu, který školy jinak pro děti tradičně připravují," informuje náměstek primátora pro oblast školství Jakub Rychtecký.

Podle platné legislativy se zápisy musí uskutečnit v průběhu dubna. Původní dvoudenní termín zápisu – podávání žádostí – letos ředitelé pardubických základních škol po konzultaci se zřizovatelem prodloužili na celý týden. „Zápisy budou probíhat od 15. do 22. dubna, aby byl na doručení žádostí dostatek času. Reagujeme rovněž na doporučení ministerstva školství ke způsobu podávání přihlášek. Proto upřednostníme a chtěl bych moc požádat rodiče jako zákonné zástupce dětí o podávání prostřednictvím datové schránky, poštou či e-mailem, ale pozor, jen pokud má zákonný zástupce platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost v e-mailu podepíše. V nezbytných případech bude možné i osobní doručení přihlášky, vždy ale dle konkrétních pravidel stanovených ředitelem příslušné školy, jež jsou zveřejněny na webových stránkách škol včetně uvedení potřebných příloh žádosti," vysvětluje náměstek Rychtecký. Informace o způsobu podávání žádostí je uvedena také přímo v aplikaci pro zápisy v sekci důležité informace.

O přijetí dítěte do ZŠ rozhoduje ve správním řízení ředitel školy podle kritérií, která se od loňska nezměnila. Rozhodujícím kritériem zůstává trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodě školy, další body je možné získat za doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodě školy či za sourozence ve škole. Komplikovat se letos mohou žádosti o odklad školní docházky, jelikož poradenská zařízení přerušila činnost včetně šetření školní zralosti. Některým rodičům tak bude k žádosti o odklad chybět právě stanovisko z pedagogicko-psychologické poradny. V takovém případě ředitel školy řízení přeruší do doby, než bude odborné stanovisko dodáno.

Jako pozitivní naopak radnice vnímá spuštění aplikace, která se v minulých letech osvědčila u zápisů do mateřských škol, i pro zápis do ZŠ. „Aplikace umožní rodičům připravit si žádost v klidu a předem, vyhledá spádovou školu, nabízí na jednom místě všechny důležité informace, a navíc umožní rodičům sledovat v reálném čase průběh přijímacího řízení. Zároveň chci rodiče ujistit a věřím, že děti o svůj významný okamžik spojený se zápisem nepřijdou, protože školy pro své budoucí prvňáčky plánují po návratu do běžného života připravit setkání, které jim nahradí zrušenou slavnostní část zápisu," doplňuje na závěr náměstek Rychtecký.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ