Zápisy do mateřinek už klepou na dveře

Pardubice – Zápisy do základních škol jsou v plném proudu, ty do mateřinek se nezadržitelně blíží. Vlastní zápis dětí do mateřských škol bude probíhat od 9. do 10. května, a to přímo v prostorách dané školky. Pardubický magistrát přitom očekává, že k zápisu dorazí okolo 800 dětí. 

Přihlášky mohou rodiče či zákonní zástupci dítěte vyplňovat již od minulého týdne online ve webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu. V tomto systému si přihlášku vyplní i vytisknou a dozví se také konkrétní postup zápisu, který není nijak složitý. V aplikaci si vyplní tolik žádostí, kolik mají pro své dítě vybraných škol, formulář je pak potřeba vytisknout a nechat si jej potvrdit od dětského lékaře. Takto vyplněnou přihlášku pak stačí v den zápisu donést do konkrétní mateřské školy. „Nutností však je, aby se rodič, případně zákonný zástupce dostavil k zápisu ve vyhlášeném termínu a přihlášku odevzdal osobně nebo jí zaslal včetně povinných příloh poštou nebo datovou schránkou. Myslíme i na takové případy, kdy rodiče nemají možnost si přihlášku vytisknout, stačí se domluvit s pracovníky odboru školství, kultury a sportu, kde jim bude vyplnění žádosti a její vytištění umožněno. Co se počtu dětí týče, kapacitně jsme připraveni přijmout všechny pardubické děti ve věku 3 let a starší, kterých letos očekáváme okolo 800," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy budou vydávány až do prvního dne zápisů, tedy do 9. května. 

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. srpna 2023, tedy pro děti narozené do 31. srpna 2018. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy ve dnech sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2023.

Květnové zápisy jsou určeny pardubickým dětem, přičemž město nezapomíná ani na děti cizinců s dočasnou ochranou. „V rámci květnových zápisů nemohou podat přihlášku cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro tyto cizince s místem pobytu ve spádové oblasti máme připraveny zápisy v termínu 13. června od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin ve všech mateřských školách v Pardubicích, to znamená v době, kdy budou mít ředitelé již rozhodnuto o přijetí pardubických dětí. Žádost o přijetí vyplní zákonný zástupce na místě nebo donese vyplněné do mateřské školy," dodává náměstek Rychtecký. Podrobnější informace k zápisu pro cizince jsou k dispozici na webu Zápis v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kontaktní místo k podání elektronických žádostí:Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, tel. 466 859 531, e-mail: iva.kamenicka@mmp.cz

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic