Ve Společenském sále studenti debatovali o kultuře

Pardubice – V polovině února se ve Společenském sále pardubické radnice sešel studentský parlament, který tvoří žáci středních škol z Pardubic a přilehlého okolí. Sešli se se zástupci oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu, aby debatovali nad tím, jak přiblížit kulturu a kulturní akce ve městě mladé generaci.

Na začátku celého setkání všechny přítomné přivítala náměstkyně pro kulturu Jiřina Klčová. „Ráda vidím mladé lidi, studenty, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění ve městě, protože pohled mladé generace na kulturní dění je pro nás důležitý. Velmi si vážím toho, že jste si v pátek odpoledne udělali čas a přišli sem debatovat. Jsem moc ráda, že tu s vámi můžu být a zjistit víc o vašich vizích a nápadech," zahájila akci náměstkyně s tím, že její dveře jsou studentům otevřené.

Studentům byla představena kulturní nabídka města, včetně kulturních institucí a základní okruhy kulturní strategie. Ta definuje několik oblastí rozvoje, které se dotýkají témat jako je kreativita ve vzdělávání, přístupnost kultury pro všechny či prostory pro kulturní a komunitní činnost, tedy témata, která mohou být pro studenty zajímavá. Studenti byli do prezentace v jejím průběhu aktivně zapojováni. „Přišlo nám důležité, abychom posluchače jen nezahltili informacemi, ale abychom od nich v průběhu setkání získali zpětnou vazbu a aktivně je zapojili do řešení některých kulturních témat. Ze závěrů naší společné schůzky považuji za zásadní, že studenti označovali město za živé a v nabídce jim nic zásadního nechybí," přiblížil Martin Karas, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu. Z dotazování dále například vyplynulo, kde přítomní studenti nejčastěji hledají informace o kulturním dění ve městě – na prvním místě byl Instagram, následovaný Facebookem a webem města. Při otázce na hlavní bariéru, která brání mladým v účasti na kulturních akcích, suverénně vedla odpověď nedostatek financí.

Po úvodní prezentaci se studenti rozdělili na čtyři skupiny a debatovali u čtyř kulatých stolů. Každý stůl měl dané téma – kultura pro všechny, vzdělávání a kreativita, komunikace a spolupráce a posledním tématem byl prostor pro kulturu. „Z debat u kulatých stolů vzešly od studentů desítky nápadů, jak bychom jim mohli kulturu přiblížit a jak by k tomuto procesu mohli přispět oni. V současné chvíli se nápady probíráme a řešíme další postup spolupráce s touto důležitou cílovou skupinou," uzavřel Karas.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice