V Pardubicích se sešli zástupci infocenter a probrali plány na novou sezónu

Pardubice – V Pardubicích se v pondělí 3. dubna sešli zástupci informačních center z různých koutů Pardubického kraje a společně probrali plány na právě začínající turistickou sezónu. Pravidelné setkání uspořádala už po osmé oblastní organizace cestovního ruchu Pardubicko – Perníkové srdce Čech.

"Seminář pro zástupce infocenter pořádáme víceméně pravidelně už od roku 2018 a vždy se jedná o milé a inspirativní setkání. Infocentra jsou pro cestovní ruch stěžejním článkem a pro nás pracovníky v destinačním managementu studnicí informací o návštěvnících. Pomáhají nám například se sběrem dat o návštěvnosti a kvantitativními výzkumy." popisuje vztah infocenter a oblastních organizací cestovního ruchu ředitelka spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech Markéta Krátká. "Ovšem i pro ně samotné je nezbytné zjistit novinky, zvlášť teď na začátku turistické sezóny. Je důležité, aby měli detailní přehled o dění ve svém regionu a k tomu slouží právě naše setkání." dodává Markéta Krátká.

Co se tedy na Pardubicku chystá? Klíčovými jsou končící renovace dvou významných památkových objektů – státního hradu Kunětická hora a Automatických mlýnů. Do prvního objektu se návštěvníci mohou vypravit už od 5. května, na plné zprovoznění Automatických mlýnů na břehu Chrudimky v Pardubicích si počkají do poloviny září. V průběhu roku bude otevřena také nová naučná stezka areálem bývalé vojenské nemocnice na Dukle, tzv. Karanténa, a návštěvníky mohou zaměstnanci infocenter pozvat i do nového muzea řemesel v Trusnově na Holicku. Nově bude také možné využít k orientaci na Pardubicku a tipům na výlety aplikaci Smart Guide.

Seminář pro zaměstnance infocenter obohatila komentovaná prohlídka muzea Památníku Zámeček, kde se celá akce konala. Prohlídku doprovodil svým zasvěceným komentářem ředitel Památníku pan Viktor Janák.

Setkání se zúčastnilo 15 osob z 12 infocenter. "Pozvání přijali kolegové z Pardubic a blízkého okolí, například Rábů či Lázní Bohdaneč. Dojeli k nám ale i ze vzdálenějších míst kraje, například z Luží, Toulovcových Maštalí či Nasavrk, a toho si velmi vážíme." uzavírá Markéta Krátká.


Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. je certifikovanou oblastní organizací cestovního ruchu. Spolek byl založen 1. července 2017. Zakládajícími členy jsou Statutární město Pardubice, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko, MAS Region Kunětické hory a MAS Železnohorský region. Spolek sdružuje celkem osmnáct členů z řad poskytovatelů služeb v cestovním ruchu a provozovatelů turistických atraktivit. Zaměřuje se na propagaci Pardubicka jakožto oblasti s vysokým potenciálem v aktivní turistice (cyklistika, in-line bruslení, pěší turistika, vodní sporty na Labi ad.) se silnou vazbou na stěžejní témata, např. chov koní a jezdectví na Pardubicku. Více o spolku na www.topardubicko.cz.

Autor: Bc. Markéta Krátká
Zdroj a foto: Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.