Univerzita Pardubice se zapojila do prestižního Fulbrightova programu…

Pardubice – Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice získala podporu z prestižního programu Fulbright Specialist Program, který propojuje americké experty s kolegy z dalších zemí. Spolupráce mezi českými a americkými institucemi zlepší kvalitu vzdělávání a výzkum v oboru ošetřovatelství a mezinárodní spolupráci.

„Velice si ceníme podpory Fulbrightovy komise. S Georgetown University jsme již našli některé průsečíky ve vědecko-výzkumných tématech a diskutujeme další možnosti," říká doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií.

Díky projektu Spolupráce pro podporu doktorského studia ve zdravotnictví (Collaboration to support doctoral studies focusing on health) na Univerzitu Pardubice přijede uznávaná expertka na ošetřovatelství z Georgetown University ve Washingtonu, D. C. Kelley M. Anderson, PhD. Tato specialistka bude během dubna na fakultě dva týdny předávat své zkušenosti, diskutovat o tématech projektu a dalších možnostech společného výzkumu.„Paní docentka vystoupí na naší mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy, která je letos detailněji zaměřena na výkon profesí všeobecných sester, porodních asistentek a dalších nelékařských odborníků, stejně jako celosvětová kampaň Nursing now. Já osobně se těším na její příspěvek o postavení sester v rámci zdravotnického systému USA," dodává děkanka Fakulty zdravotnických studií.

Projektu se na Fakultě zdravotnických studií věnuje Petra Mandysová, proděkanka pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy. „Věřím, že naše spolupráce bude obohacující pro obě zúčastněné univerzity a povede k novým možnostem výzkumu v ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborech v duchu moderních trendů. Výsledky tohoto výzkumu by pak měly vést ke zkvalitnění poskytované péče," uvádí doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN.

Komise J. Williama Fulbrighta vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými od roku 1991. Fulbright Specialist Program spojuje vysoce kvalifikované americké akademiky a odborníky s hostitelskými institucemi v zahraničí, aby se podělili o své odborné znalosti, posílili institucionální vazby, zdokonalovali své dovednosti a získali mezinárodní zkušenosti.

Autor: Lenka Čermáková – zástupce vedoucího Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Foto: ilustrační Facebook The Fulbright Program
Zdroj: Univerzita Pardubice