Pardubický kraj podporuje vznik Regionálního dobrovolnického centra…

Pardubice –  Začátkem února se uskutečnilo pravidelné setkání dobrovolnických center Pardubického kraje. Tato setkání se konají za účasti radního Pavla Šotoly za účelem koordinace a podpory dobrovolnictví v kraji. Hlavními tématy byly tentokrát vznik Regionálního dobrovolnického centra a příprava krajského Dne dobrovolnictví.

„Regionální dobrovolnické centrum by se mělo stát zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro místní dobrovolnická centra i realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji, jejichž smyslem je zejména ukotvení významu dobrovolnictví v povědomí široké veřejnosti,“ sdělil Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Zapojit se může opravdu každý. Důkazem jsou například dobrovolníci i z řad seniorů.

„Rádi bychom aktivity seniorů rozšířili i do dalších oblastí společenského života.  Naším cílem je pomoci lidem, kteří se chystají k odchodu z aktivního pracovního života, aby nalezli nový způsob jak uplatnit své schopnosti a dovednosti, jak nalézt nový smysl života. Dobrovolnictví jim umožní zůstat aktivními, udržet se v psychické i fyzické kondici, mají možnost získat nové zkušenosti, zážitky, ale také nové kontakty a přátele,“ informoval Pavel Šotola.

Aktuálně v Pardubickém kraji působí 15 dobrovolnických center. Ty propojují organizace a dobrovolníky a zajišťují jejich vzájemnou komunikaci. Zároveň dobrovolníky vzdělávají, školí, poskytují jim pojištění a potřebné zázemí.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •