Složkám IZS komplikuje práci zneužívání tísňových linek

Pardubice – V sále Rady Pardubického kraje se uskutečnilo 4. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje, jejímž předsedou je hejtman Martin Netolický. Součástí jednání byly pravidelné zprávy o připravenosti a činnostech hasičů, policie, záchranné služby a krajského vojenského velitelství. Řeč byla také o výskytu ptačí chřipky v Pardubickém kraji či o současné epidemiologické situaci v regionu.

Zástupci složek integrovaného záchranného systému se shodli, že dochází k nárůstu zneužívání jednotlivých tísňových linek. „Jedná se o velmi neblahý trend, se kterým se setkává jak policie, hasiči, tak i naše zdravotnická záchranná služba. Jen ta například v loňském roce přijala 69 tisíc tísňových volání v rámci linky 155 nebo přepojené hovory z linky 112. Každé zneužití volání nebo výjezd záchranářů k případům, které nevyžadují ošetření, může znamenat, že záchranáři budou chybět tam, kde jsou skutečně potřební," řekl hejtman a předseda krajské bezpečnostní rady Martin Netolický.

Tématem jednání byla také přeshraniční spolupráce mezi českými a polskými záchranáři. Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková informovala, že prozatím není tato dohoda na úrovni států podepsána. „Čeští záchranáři mohou na polskou stranu přijet, ale nemohou zasahovat a ošetřovat pacienty, což je paradoxní situace. Problémem je schválení spolupráce na polské straně, což je situace, kterou bohužel nejsme schopni ovlivnit, i když na problém upozorňujeme," informovala Matoušková.

Bezpečnostní rada řešila také taktická a součinností cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS. „V letošním roce jsou plánována tři velká cvičení. Jedná se o cvičení s tematikou aktivního útočníka, pouličního násilí a velké dopravní nehody. Každé toto cvičení má smysl, i když si samozřejmě všichni přejeme, aby tyto situace nenastávaly," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že detaily jednotlivých cvičení prozatím nebudou s ohledem na přípravy zveřejněny.

Ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Lukáš Kristl informoval o aktuálním výskytu černého kašle, kdy v tuto chvíli není na úrovni, kdy by bylo nutné vyhlásit stav epidemie, a všechny případy jsou řešeny individuálními protiepidemickými postupy. „Od počátku letošního roku k dnešnímu dni bylo na území Pardubického kraje zaznamenáno celkem 339 případů onemocnění černým kašlem. Počet onemocnění na 100 tisíc obyvatel se neblíží počtu, při kterém by bylo nutné zvažovat vyhlášení plošných protiepidemických opatření. Každý případ je řešen individuálně v rámci protiepidemického šetření, při kterém se hledá zdroj nákazy a vyhodnocují se rizika dalšího přenosu onemocnění. Po provedeném šetření a zvážení rizik, v nutných případech nařizuje krajská hygienická stanice protiepidemická opatření," uvedl Lukáš Kristl s tím, že aktuální informace k výskytu černého kašle jsou k dispozici na stránkách Státního zdravotního ústavu – https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/p/pertuse/aktualni-epidemiologicka-situace-ve-vyskytu-cerneho-kasle-v-cr/

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj
Titulní foto: HZS Pardubického kraje