Dalšímu rozvoji pardubického letiště by mohl pomoci kongresový hotel

Pardubice – Zástupci Pardubického kraje a města Pardubic, tedy akcionářů společnosti East Bohemian Airport, jednali se zástupci společnosti SPGroup Pavla Sehnala. Tato společnost předložila oběma akcionářům svůj záměr vybudovat kongresový hotel s víceúčelovým výstavním sálem v těsné blízkosti terminálu pardubického letiště.

„O záměru soukromého investora vybudovat v prostorách pardubického letiště kongresový hotel jsme hovořili před časem s panem primátorem Nadrchalem. Shodli jsme se, že každý záměr, který by mohl pomoci rozvoji letiště, ale také rozvoji ubytovacích a kongresových kapacit v krajském městě si zaslouží pozornost a je dobré jej detailně projednat a nechat posoudit po všech stránkách. Osobně nepředpokládám, že by takto významný rozvojový projekt nenašel podporu v krajském zastupitelstvu," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že nedostatečné ubytovací kapacity limitují například pořádání kongresů ve městě, které je dobře dopravně dostupné. „O potřebě vybudovat v krajském městě velký hotel hovoříme dlouhodobě také se zástupci Destinační společnosti Východní Čechy, jelikož se právě absence velkokapacitního ubytování promítá také do statistik, které pravidelně zveřejňuje CzechTourism. Tento záměr by mohl výrazně pomoci také dalším aktivitám jako je Velká pardubická, Zlatá přilba či další velké akce ve městě a okolí, kterým nedostatek ubytovacích kapacit komplikuje život," sdělil hejtman Netolický.

Kongresový hotel s administrativní a víceúčelovou výstavní budovou by se měl nacházet v těsné blízkosti Terminálu Jana Kašpara na stávající travnaté ploše. „Město Pardubice potřebuje kongresový hotel, ale také moderní víceúčelovou výstavní budovu. Díky blízkosti letiště si umím představit, že bychom mohli do Pardubic přilákat i kongresy zahraničních společností, pro které může být Česká republika dobrou alternativou nejen vzhledem k poloze ve středu Evropy, ale i díky kvalitním službám v nižší cenové hladině. Záměr soukromého investora je pro nás určitě zajímavý od samého počátku, kdy jsem se s ním mohl seznámit, a proto jej budeme chtít společně s kolegy z Pardubického kraje i ze společnosti EBA urychleně posuzovat. Stěžejním bude v tuto chvíli soulad s územním plánem a limity, které letiště samo o sobě vzhledem k výstavbě má," řekl pardubický primátor Jan Nadrchal.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše je důležité, že investor předložil jasný a konkrétní plán, který může mít pozitivní vliv také na zaměstnanost, ale i na lákání dalších leteckých společností. „Z mého pohledu bychom měli s každým zájemcem, pro kterého je atraktivní investovat v našem kraji, jednat, pokud splní stanovené podmínky. Vybudování ubytovací kapacity, ale i dalšího zázemí bude znamenat další pracovní místa a může být navíc zajímavou přidanou hodnotou pro jednání s leteckými společnostmi o nasmlouvání nejen charterových letů, ale i pravidelných linek," uvedl náměstek Michal Kortyš. „Důležité pro mne také je, aby celé stavba vhodně architektonicky zapadla nejen k samotnému terminálu, ale do celého území," doplnil Kortyš.

Významnou otázkou v rámci jednání je také zajištění parkování. „V rámci takto rozsáhlého projektu je nutné řešit také parkování, což je záležitost, kterou se samozřejmě zabýváme také v rámci letištního terminálu. Záměr investora počítá v maximalistické variantě až s počtem dvou tisíc parkovacích míst, a to s využitím stávajících ploch určených k parkování. Rádi bychom však jednali o vybudování parkovacího domu s tím, že by nebyl nutný takový zábor pozemků, jako v případě standardního parkoviště," podotkl náměstek primátora Jan Hrabal.

Zástupci obou samospráv se shodli, že dalším krokem v rámci jednání bude zpracování znaleckého posudku na zájmový pozemek, ale také detailní prověření parametrů územního plánu, ale také soulad záměru s podmínkami leteckého provozu. Následovat by měla další jednání obou akcionářů na úrovni rad a zastupitelstev.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj