Oprava mostu přes Chrudimku na I/17 v Chrudimi

Chrudim – V pondělí 18. března začala z důvodu zahájení stavebních prací na opravě mostu přes řeku Chrudimku úplná uzavírka silnice I/17 v Chrudimi.

Přeložky inženýrských sítí a technologická lávka je již dokončena a od pondělí 18. března začíná výstavba provizorní lávky pro pěší. Demoliční práce na spodní stavbě mostu jsou v plánu hned začátkem dubna.

Během úplné uzavírky komunikace, která je v plánu do 4. srpna, proběhne kompletní rekonstrukce mostu. Původní železobetonová prefabrikovaná konstrukce bude nahrazena novou ocelobetonovou.

Objízdné trasy jsou vedeny po vnitřním okruhu města Chrudim, tedy po ul. Obce Ležáků, Palackého třída, Tovární, Topolská.

Chodce prosíme, aby používali pouze provizorní lávku, cyklostezka pod mostem bude úplně uzavřena.

Zhotovitelem je společnost MADOS MT s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Zdroj a foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR