Nový pavilon najíždí do provozu

Pardubice – V pondělí 18. března se spustil provoz všech oddělení a ambulancí přesunutých do nového pavilonu urgentního příjmu a chirurgických oborů. Co se pro pacienty změní, kde najdou pohotovost pro dospělé a jak bude fungovat urgentní příjem?

Kulový blesk v Pardubické nemocnici je téměř u konce, na nových sálech už se operovali první pacienti a na lůžkových odděleních už jsou některé obsazené postele. Někteří pacienti už navštívili i kontrolní ambulance. Nejnáročnější část stěhování je snad úspěšně u konce a od pondělí 18. března už mohou pacienti mířit za ošetřením nejen na nový urgentní příjem. Ten však bude do svého plného provozu nabíhat postupně. Na začátku bude vyšetřovat pouze pacienty s chirurgicko-traumatologickou problematikou (bližší info níže).

Co všechno se stěhovalo?

Do nového pavilonu se přesunuly všechny odbornosti z budovy č. 27 – tedy: ARO, jednotky intenzivní péče, neurochirurgie, ortopedie, úrazová a všeobecná chirurgie a jejich kontrolní a příjmové ambulance.

Kromě výše uvedeného najdou pacienti v pavilonu také angiografii (intervenční radiologii), která se přesunula z vedlejší budovy č. 14.

Podrobnější informace o novém rozložení odborností jsou k dispozici ZDE.

Co je v budově nového?

Pacienti a návštěvníci areálu mohou v nové budově využít také služeb bistra či odpočinkové zóny, nacházejí se zde také toalety, a to včetně toalety s přebalovacím pultem, která je dostupná hned vedle výtahů pro veřejnost v pravé části vstupního prostoru do pavilonu…

Urgentní příjem

Na urgentním příjmu probíhá první kontakt zdravotníků s nemocným a obráceně. V plném provozu bude urgentní příjem plnit funkci nejméně pěti akutních „příjmových/pohotovostních" ambulancí. Aby bylo zajištěné maximální bezpečí pro pacienty a hladký přechod na nový systém poskytování akutní péče, rozdělí se spouštění provozu do několika etap. Nejdůležitější bude hned ta první od 18. března, od kdy začne pavilon sloužit pacientům.

 1. etapa provozu urgentního příjmu

Dospělí: Na urgentním příjmu budou od samého počátku ošetřovaní dospělí pacienti s chirurgicko-traumatologickou problematikou. Mezi ty se počítají hlavně úrazy, bolesti břicha, abscesy, popáleniny, zlomeniny a podobně. V provozu budou tyto ambulance nepřetržitě ve dne i v noci, ve všední dny, o víkendech i svátcích.

Děti: Na novém oddělení bude mimo běžnou pracovní dobu dětské chirurgie fungovat také ambulance pro dětské pacienty (do 18 let), kteří přijdou s chirurgicko-traumatologickým problémem. Opět se jedná především o úrazy, bolesti břicha, abscesy, popáleniny a podobně. Fungovat bude ve všední dny od 15.30 do 7.00 následujícího dne, o víkendech a svátcích pak nepřetržitě.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé 

Ambulanci najdou pacienti od 18. března taktéž přesune do nového pavilonu urgentního příjmu, a to v pravé části v přízemí s označením urgentní příjem/emergency.

Současný komplex chirurgických a traumatologických ambulancí v budově číslo 27. bude od 18. března mimo provoz, protože se všechny jeho ambulance přesunou do nové budovy.

Všechny ostatní ambulance zatím zůstanou na místech, kde jsou je pacienti zvyklí hledat. V průběhu podzimu se část z nich (interní a kardiologická příjmová/pohotovostní ambulance) přesunou do pravé části přízemí nového pavilonu.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje