Sdílení RTG snímků v Nemocnici Pardubického kraje pomáhá lékařům i pacientům

Pardubice – Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice uspořádala 5. ročník Radiologického kolokvia, nad kterým převzala záštitu náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. Řeč byla mimo jiné o digitalizaci a sdílení obrazové dokumentace nejen v rámci Nemocnice Pardubického kraje.

„V oblasti zdravotnictví a digitalizace je mezi prioritami Pardubického kraje další sdílení obrazové dokumentace. Mezi našimi pěti nemocnicemi jsme již sdílení rentgenových snímků a dalších zobrazovacích metod zavedli. Tento systém je pro nás důležitý protože nám umožňuje provedení například rentgenu, CT či magnetické rezonance na jiném pracovišti, než je následně snímek lékařem vyhodnocován. Naším dlouhodobým cílem je sdílení této dokumentace také mezi dalšími příspěvkovými organizacemi kraje a následné rozšíření mezi další poskytovatele zdravotních služeb, kterými jsou například ambulantní specialisté nebo následná či rehabilitační péče. To bude možné při posílení regionální datové sítě, která bude schopna toto množství dat distribuovat," uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

„Pro pacienta by následné sdílení této dokumentace znamenalo, že se mu nebude provádět opakované radiodiagnostické vyšetření při každé změně lékaře v případě řešení toho samého zdravotního problému, čímž se mu ušetří čas, který musí vyšetření věnovat a v systému to ušetří nemalé finanční prostředky za opakované výkony," doplnila Matoušková.

Další informace o akci jsou k dispozici na: fzs.upce.cz/fzs/radiologicke-kolokvium-2023

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj