Podnikatelské prostředí ovlivňuje život v kraji

Pardubice – Radní Pardubického kraje se tradičně sešli ze zástupci Krajské hospodářské komory, aby je informovali o rozpočtové kondici kraje, čerpání evropských fondů, investicích, a situaci v krajských příspěvkových organizacích, zejména ve zdravotnictví, dopravě a školství.

Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (KHK Pk) Jozef Koprivňanský zmínil, že členové KHK Pk jsou členy výborů Zastupitelstva kraje a spolupracují na důležitých rozhodnutích. Ocenil, že kraj neomezil své investice ani v minulých obtížných letech a podpořil kraj v úsilí o narovnání poměrů v rozdělování rozpočtového určení daní v České republice.

Prosperita podnikatelského prostředí přináší i prosperitu obyvatel kraje, proto jsme rádi konzultovali naše plány s lidmi, kteří se v tomto prostředí pohybují a mají řadu zkušeností. Jedná se například o podporu začínajících podnikatelů a podnikatelských inkubátorů nebo podporu některých oborů na našich středních školách a učilištích, na kterých se členové Krajské hospodářské komory mohou podílet," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zástupce KHK Pk zajímala i situace ve zdravotnictví v souvislosti s krizovými scénáři v nemocnicích letos v prosinci, kdy řada lékařů nebude sloužit dobrovolné přesčasy, a také plány kraje na opravy silnic v koordinaci s dalšími správci silniční sítě.

Krajská hospodářská komora plánuje například podpořit mimořádnou mezinárodní soutěž středních stavebních škol ve Vysokém Mýtě ŘEMESLO/SKILLS, která nemá v republice obdoby. Se zástupci kraje se členové představenstva KHK Pk dohodli také na různých odborných konzultacích, třeba k projektu Inovačního centra v Pardubicích a v dalších projektech.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj