Řidiči při zadávání SPZ do parkovacích automatů stále výrazně chybují

Pardubice – Parkovací systém fungující na principu zadávání registrační značky vozidla vstoupil do druhého kalendářního roku, někteří řidiči však stále při placení parkovacího stání chybují. Hlavním problémem pro motoristy bývá správné zadání SPZ, nejčastěji dochází k záměně písmena O a číslice 0.

Řidiči by měli být při zadávání RZ opravdu pozorní. Pokud totiž do parkovacího automatu, SMS nebo své parkovací aplikace zadají neplatný formát své registrační značky, je jim vytisknutý parkovací lístek nebo zaplacené parkovné k ničemu. „Řidiči by měli zadávání své RZ věnovat plnou pozornost, aby se vyvarovali zbytečných problémů s prokazováním zaplaceného parkovného. Z pohledu kontroly nemá vozidlo s chybně zadanou RZ parkovné uhrazeno. Navíc často dochází k chybám, které řidič snadno přehlédne. Současné registrační značky tvoří pět až osm znaků – číslic a písmen s výjimkou písmen G, O, Q a W. Vynechána mohou být písmena i v takovém případě, pokud by výsledná RZ měla nevhodný nebo nežádoucí obsah," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Jan Hrabal.

Podle dat získaných z parkovacího systému se jen za uplynulý leden tohoto roku strážníci Městské policie Pardubice setkali se špatně zadanou RZ ve stovkách učiněných plateb parkovného. Přes 300 plateb obsahovalo zmíněnou chybu v záměně písmena O a číslice 0, dalších více jak 300 plateb obsahovalo chyby v podobě znaků navíc či uklepnutí při zadávání RZ. Stává se i to, že řidiči napíšou podobu RZ v neúplné podobě, kdy jim některá písmena nebo číslice chybí. „Samostatnou kapitolou jsou značky, kdy si řidič zjevně neví rady a napíše do automatu třeba ‚XXXXXXX', ‚0000000' nebo dokonce unikátní RZ ve tvaru ‚nevim'," doplňuje za Městskou policii Pardubice Petr Kvaš, který stál ještě jako náměstek primátora u zrodu nového parkovacího systému.

Pardubice využívají tyto moderní parkovací automaty od prosince 2020. Od této doby mohou motoristé za stání platit pomocí bezkontaktní platební karty, hodinkami a dalšími bezkontaktními metodami. I nadále je však možné parkovné zaplatit hotově, nebo přes mobil prostřednictvím SMS zpráv či mobilních aplikací. Všech 84 nových pakovacích automatů je navíc součástí systému Smart Parking, který má přispět k většímu komfortu řidičů při hledání volných parkovacích míst i odlehčení dopravy v centru Pardubic. Pardubice tak nyní mají parkovací systém zahrnující mobilní aplikaci, která naviguje řidiče na volné parkovací místo a umožňuje platby parkovného z vozu, elektronický systém vydávání a evidence rezidenčních karet a dispečerské rozhraní hlídající funkčnost celého systému i to, zda na vyhrazených parkovacích místech neparkují vozy bez oprávnění.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic