Putovní výstava „Masaryk a Svatá země" dorazí do Pardubic!

Pardubice – Unikátní výstava s názvem „Masaryk a Svatá země" bude vystavena v hale Turistického informačního centra Pardubice od 26. 10. do 30. 11. 2021. Celý cyklus připomíná historické milníky česko-izraelských vztahů.

O navázání hlubší spolupráce obou států se zasloužil Tomáš Garrigue Masaryk a jeho syn Jan Masaryk. T. G. Masaryk byl prvním prezidentem, který navštívil tehdejší mandátní Palestinu, dnešní území Izraele. Jednalo se o soukromou cestu, která proběhla na jaře roku 1927 a byla podniknuta v utajení z důvodu bezpečnosti. Pro izraelskou inteligenci návštěva měla veliký význam a symbolizovala vyjádření politické podpory. Výprava bývá velice často opomíjena českými historiky, avšak pro izraelskou inteligenci je nezapomenutelná.

Dodnes můžeme v Izraeli najít ulice i školy pojmenované po T. G. Masarykovi. Jan Masaryk pokračoval ve šlépějích svého otce a podporoval židovské občany ve snaze o založení vlastního státu a v období po druhé světové válce se zasloužil o přechody židovských přeživších přes Československé území do Palestiny.

„Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice. V návaznosti na blížící se státní svátek dne 28. října, kdy si připomínáme založení Československa, si budeme moci připomenout důležitost T. G. Masaryka nejen pro naši republiku, ale rovněž i Masarykův význam v mezinárodním měřítku," zmiňuje ředitelka Turistického informačního centra Mgr. et Mgr. Miloslava Christová.

Slavnostní vernisáž se koná dne 26. 10. 2021 od 17:00 v hale Turistického informačního centra Pardubice za hudebního doprovodu Petera Györiho a zpěvačky Veroniky Tölg Savincové. Podrobnější otevírací dobu najdete na stránkách: www.ipardubice.cz. Vstup na výstavu je zdarma.

Autor: Mgr. Radka Číhařová – referentka turistických atraktivit města Pardubice – Zelená brána a Mázhaus
Zdroj a foto: Turistické informační centrum Pardubice