Příprava rekonstrukce památníku Zámeček je hotova…

Pardubice – Město Pardubice ukončilo přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček". Pokud finální podobu investičního záměru, včetně projektové ceny a vyčlenění prostředků na rekonstrukci v rozpočtu pro rok 2020, schválí ve čtvrtek zastupitelé, mohla by stavba začít na jaře příštího roku. 

„Celkové náklady na tuto akci vyčíslil projektant na více než 33 milionů korun. Více než 21 milionů by měla činit dotace Evropské unie a příspěvek státního rozpočtu, kterou budeme čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace, zbývající část musí zaplatit město, ale toto pietní místo si to zcela jistě zaslouží," řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Památník Zámeček by měl být podle našich záměrů zrekonstruován do května 2021," dodal.

„V prostoru Památníku Zámeček chceme zachovat pietní charakter místa a vybudovat novou expozici, která bude připomínat nejen tragické osudy těch, kteří se dokázali postavit zlu, ale také zlo samotné. Ve spolupráci s chystaným projektem Československé obce legionářské na oživení Larischovy vily, v jejímž sklepení trávili vězni poslední hodiny před popravou, na níž město přispěje 15 milionů korun, může vzniknout unikátní místo, které nemá v Evropském kontextu obdoby. Díky evropským dotacím chceme v Pardubicích, na historicky velmi významném místě, vybudovat nadčasově řešený památník, který osloví nejen pamětníky a rodiny těch, kteří zde byli zavražděni, ale také další generace. Pomocí tohoto projektu chceme vrátit obsah slovům jako je vlastenectví, hrdinství, svoboda. Expozice památníku bude atraktivní a srozumitelná pro všechny generace, bude koncipována tak, aby návštěvníkům otevřela cestu k pochopení kořenů nacistické ideologie a rasové a národnostní nenávisti," přiblížil záměr Pardubic náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Památník stojí na místě bývalé cvičné střelnice záložního policejního pluku Böhmen, kterou nacisté v létě roku 1942 proměnili na popraviště gestapa. Od 3. června do 9. července 1942 zde bylo popraveno 194 osob, jejichž těla byla zpopelněna a popel vysypán do Labe. V roce 1949 vznikl na místě popraviště památník, který chce město nyní zmodernizovat a zrekonstruovat a vybudovat zde místo, které nebude pouze pietním územím, ale také mementem pro budoucí generace.

„Celé pietní území bude, na rozdíl od současnosti, celoročně přístupné, vstup na ně bude nově od ulice Průmyslová, kde bude také nově vybudované parkoviště pro návštěvníky za finančního přispění Foxconnu. Stávající pomník bude samozřejmě zachován a zůstane dominantou, odstraněn bude stávající a nevyhovující objekt zázemí památníku, oplocení a některé drobné architektonické prvky. Základem nové podoby území národní kulturní památky bude podzemní expozice, která vzniká v novém muzejním objektu dle návrhu architektů Žalského a Podrázkého ve spolupráci s historikem Vojtěchem Kynclem," popsal nejviditelnější změny náměstek Rychtecký.

Město v současné době jedná i o tom, kdo bude po rekonstrukci provozovatelem památníku. „Byli bychom rádi, kdyby jím byl Památník Lidice jako příspěvková organizace státu. Jednání budou pokračovat v pátek a věřím, že budou úspěšná. Paní ředitelka Martina Lehmannová je po celou dobu odborným konzultantem projektu, Památník Lidice má know how na provoz zavedeného muzea s orientací na válku a heydrichiádu. Připadá mi logické, aby Památník Zámeček provozoval subjekt, který spravuje památníky Lidice a Ležáky, a má velký potenciál v oblasti společného marketingu a ticektingu," řekl náměstek Rychtecký.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic