Požár vozu i nepozornost projíždějících řidičů s následnou nehodou byly námětem cvičení složek IZS

Svitavsko – Čtyři hasičské jednotky, Policie ČR a zdravotnická záchranná služba zasahovaly 12. června v 10 hodin v tunelu Hřebeč na silnici I/35 u Moravské Třebové. Konalo se zde taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Námětem cvičení byla závada na voze, která způsobila požár a nepozornost projíždějících řidičů s následnou nehodou – během jízdy dodávky po silnici I/35 ve směru od Moravské Třebové na Svitavy došlo v portálu tunelu Hřebeč k technické závadě a současně vzniku požáru vozidla. Dodávka byla plně naložena dřevěnými paletami. Řidič vozidla u sebe ani ve voze neměl hasící přístroj a nebyl tak schopen vznikající požár uhasit vlastními silami.

Požár se začal rychle šířit na nákladovou část vozidla a hustý kouř postupně zahalil celý tunel. Projíždějící další řidiči nedávali zcela pozor a vlivem jejich nepozornosti došlo k nehodě dvou osobních vozidel, a to zhruba ve vzdálenosti 100 m od požáru dodávky.

V havarovaných vozidlech cestovalo asi 10 osob. Dvě osoby zůstaly zaklíněny ve vozidle, ostatní byla mimo vozidla. Po příjezdu první jednotky na místo byl prováděn průzkum, zajištění místa události, evakuace a záchrana osob, poskytnutí první před lékařské pomoci, vyproštění zaklíněných osob, hasební práce, transport osob a samozřejmě spolupráce s dalšími složkami IZS.

Zásah v tunelu je velmi náročný.

Zásadní riziko představuje požár. Ve velkém nebezpečí se ocitají i další lidé, kteří ani nejsou účastníky nehody. Požáry v tunelu jsou specifické a zároveň velmi nebezpečné svým rozvojem kouře a velmi rychlým poklesem tzv. neutrální roviny, to znamená, že kouř velmi rychle zaplní velkou část tunelu od požáru směrem ven. Tunely jsou na to připravené.

Pro lidi to znamená co nejrychleji a co nejdřív utéct tunelovou propojkou do druhé nezasažené trouby. 

Tunel Hřebeč je jednoportálový (jednotubusový) a je vybaven nouzovým osvětlením, vyhrazeným místem s hasicím přístrojem, SOS hláskami (po 2 ks na obou stranách portálu pro daný směr jízdy) s tlačítkovými hlásiči požáru, bezpečnostními tabulkami, EPS, požárním suchovodem. Dále je v tunelu instalovaný kamerový systém s trvalým přenosem na dohledové centrum v Ostravě a do provozního technického objektu (umístěn u Svitavského portálu). Tunel není vybaven ventilátory a není tak možné řídit směr úniku zplodin.

Dále jsou v dostatečné vzdálenosti před oběma portály tunelu, instalovány pro konkrétní směr jízdy (do tunelu) informační návěstidla, která zobrazují specifický text a symboly. V současné době při omezení provozu v tunelu, například TUNEL UZAVŘEN. Tato informaci lze zobrazit přes dohledové centrum na výzvu velitele zásahu.

Tunelem Hřebeč se smí za normálního provozu projíždět rychlostí 60 km/h. Má to své důvody, proto v těchto místech dodržujte vždy pravidla a dbejte na bezpečnost svou i ostatních řidičů. 

Cílem cvičení bylo procvičit součinnost složek IZS při společném zásahu, vyzkoušet spolupráci s dohledovým centrem tunelu, prověřit informační toky a vyrozumění jednotlivých složek IZS, prověřit funkčnost zpracovaného „Poplachového plánu IZS Pardubického kraje" a prověřit činnost velitele zásahu a zasahujících složek IZS, komunikaci mezi složkami IZS v místě zásahu i prověřit využitelnost a aktuálnost zpracované dokumentace zdolávání požáru.

Autor: por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje