Galavečer plný dobrých skutků: Nominujte dobrovolníky, neziskovky a firmy na ocenění!

Pardubicko – Chtěli byste alespoň symbolicky odměnit dobrovolníky či organizace z Pardubického kraje, které nezištně pomáhají druhým? Nominujte je na prestižní ocenění! Ta budou předána na slavnostním galavečeru, který pravidelně pořádá Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Ten letošní se uskuteční 4. prosince 2023Kongresovém sále pardubického Paláce

Nominovat je možné už od 12. června!

Nominovat dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje je možné od 12. června 2023 pomocí formulářů umístěných na webu https://www.konep.cz/aktivity/galavecer-ocenovani. Nominace se uzavírají 29. září 2023. Jedna fyzická nebo právnická osoba může dát maximálně tři návrhy v každé kategorii.

Na ocenění v kategorii Dobrovolník roku může být nominována každá fyzická osoba, která ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí na území Pardubického kraje. Dobrovolník nemůže nominovat sám sebe.

Na ocenění v kategorii Nezisková organizace může být nominována každá nestátní nezisková organizace (NNO) působící na území Pardubického kraje, a to po dobu minimálně tří let. Zdůvodnění nominace organizace by mělo přímo souviset s její činností a mělo by být co nejkonkrétnější.

Na ocenění v kategorii Společensky odpovědná firma může být nominován každý podnikatelský subjekt fungující na území Pardubického kraje nebo každá fyzická osoba, která poskytuje finanční nebo materiální dary. Firma může například zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce, být sociální firmou, pořádat veřejné sbírky, své zaměstnance vysílat jako dobrovolníky, finančně a materiálně podporovat činnost neziskových organizací včetně účasti na Burze filantropie nebo poskytovat zaměstnancům optimální podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života. 

Ocenění těch, co mají srdce na dlani

Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem Pardubického kraje je doslova nabitý dobrými skutky všeho druhu. „Naším cílem je poděkovat všem, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba," uvedla ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová. 

„Je nám ctí, že můžeme oceňovat ty, kteří mají srdce na dlani," poznamenala Jana Machová a dodala, že ani tentokrát nebude chybět ani bohatý kulturní program

„Na této akci chceme ocenit jednotlivce, neziskovky i firmy, které se příkladným způsobem zajímají o své okolí, pomáhají potřebným nebo přispívají ke slaďování rodinného a pracovního života. Galavečer je zároveň poděkováním všem, kteří svou činností napomáhají k rozvoji zdravé občanské společnosti v našem kraji," přiblížil smysl slavnostního večera radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

Činnost dobrovolníků vyzdvihla senátorka, ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ a současně místopředsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka Miluše Horská. „Dobrovolnictví v této složité době je potřeba opečovávat jako vzácný drahokam. O to více si vážím dobrovolníků, kteří opakovaně či nově pomáhají, bez nároku na honorář, dobrým věcem. Nebýt těchto nominací, o jejich pomoci se nedozvíme," konstatovala Miluše Horská.

Autor: Tomáš Dvořák – Pardubice ŽIVĚ
Foto: KONEP