Pardubický podnikatelský inkubátor pomáhá regionálnímu byznysu odpinknout se…

Pardubice – Podnikatelé z Pardubického kraje mohou již přes rok a půl využívat služeb Pardubického podnikatelského inkubátoru (zkráceně P-PINK), veřejné instituce, která je zřízena městem Pardubice a Pardubickým krajem za účelem systematického poskytování kvalitního zázemí a servisu pro rozvoj podnikatelských nápadů a projektů. P-PINK je místem, kam se může obrátit s žádostí o podporu a pomoc každý podnikatel, ať už se jedná o nováčka, který začíná budovat svůj byznys nebo již ostříleného podnikatele, který potřebuje poradit s dílčím aspektem svého podnikání.

Od zahájení činnosti inkubátoru (přesně od 28. 3. 2018) až k dnešnímu dni využilo služeb P-PINK desítky podnikatelů a podnikatelek. Inkubátor nabízí zázemí v podobě pronájmu jednací či konferenční místnosti, využití pracovního místa ve sdílené kanceláři nebo umístění virtuálního sídla své firmy na adresu P-PINK. Kromě používání prosto si mohou podnikatelé vybrat ze širokých možností podpory a pomoci v podobě konzultačních služeb s mentory P-PINK, což jsou zkušení a úspěšní podnikatelé, či odborníci na své profesionální zaměření, kteří mají chuť, čas a elán pomáhat nové podnikatelské generaci. Tito mentoři se pohybují v nejrůznějších profesních oborech od informačních technologií, přes právo a marketing až po obchod či metody optimalizace výrobních procesů. Právě díky zkušenosti a odborné znalosti mentorů P-PINK je možné poskytovat regionálním podnikatelům dostatečně komplexní, širokou a kvalitní podporu pro rozvoj jejich byznysů, ale i osobností podnikatelů samotných.

Další činností, kterou P-PINK v regionu vykonává, je osvěta a rozvoj podnikavosti na středních školách, Univerzitě Pardubice, ale také mezi širokou veřejností. Pro střední školy P-PINK pořádá různé akce s podnikatelskou tématikou, aby studentům ukázal, že kromě obligátního nástupu do zaměstnání hned po škole je možné také uvažovat o zahájení vlastního podnikání. Ideální je začít podnikat již během studia, což se snaží studentům ukázat podnikatelé, které na středních školách P-PINK představuje jako inspirativní příklady toho, že je možné začít podnikat již ve studentských letech. Kromě bezpočtu odborných přednášek uspořádal P-PINK po celém Pardubickém kraji desítky vzdělávacích workshopů, které se snaží u studentů aktivizovat podnikatelské myšlení. Zároveň se podařilo inkubátoru vytvořit a zrealizovat vlastní předmět na Univerzitě Pardubice, který vždy lektoruje zkušený podnikatel. Studenti na předmětu hravě pracují se svým vlastním podnikatelským nápadem a učí se, jak se zaměřovat na důležité aspekty rozvoje podnikání, a naopak jak se zbytečně nerozptylovat drobnostmi. Nutno podotknout, že z tohoto předmětu již vzešly některé životaschopné podnikatelské záměry, na nichž v současnosti jejich autoři pracují a snaží se je přivést k životu, s čímž jim samozřejmě intenzivně pomáhá P-PINK.  V neposlední řadě se P-PINK snaží propagovat osvětu o podnikání mezi širokou veřejností prostřednictvím pořádání různých odborných, ale i populárně naučných akcí. Cílem je informovat společnost o tom, co obnáší podnikání, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a proč je obecně důležité, aby lidé podnikali.

V neposlední řadě P-PINK navázal spolupráci s ostatními regionálními veřejnými subjekty, podporujícími podnikatele a řadou inovačních center a inkubátorů z celé České republiky, se kterými dochází k pravidelnému setkávání za účelem výměny cenných zkušeností a postřehů. Kromě čerpání zkušeností od partnerů z tuzemska využívá P-PINK zkušenosti inovačních center a inkubátorů z celé Evropy v rámci své účasti v mezinárodním projektu TechRevolution, jehož účelem je transfer informací a dobré praxe pro podporu a rozvoj podnikání v jednotlivých partnerských zemí.

Více informací na www.p-pink.cz nebo na Facebook stránce @PPINKCZ