4 typy důchodů v Česku…

ČR – Důchod je peněžním příjmem od státu – existují různé typy, na které máte nárok v různých životních situacích a obdobích. Nejznámější starobní důchod si můžete snadno spočítat na důchodové kalkulačce, jak je to ale s jinými typy důchodů? Více se o nich a podmínkách získání dočtete níže.

Starobní důchod

Každý, kdo dosáhne důchodového věku po roce 2018 a odpracoval 35 let (platil si pojištění), má nárok na příspěvek od státu v podobě starobního důchodu. Věk, kdy můžete odejít do důchodu se dále u žen snižuje podle počtu odchovaných dětí. Pro muže a bezdětné je jeho hranice stanovena na 65 let věku – pokud se narodili po roce 1971. U starších osob se důchodový věk snižuje podle přesného roku narození. Nejsnáze si spočítáte důchodový věk pomocí důchodové kalkulačky. Finanční příspěvek se skládá ze základní výměry (v roce 2019 je to 3 270 Kč) a procentuální výměry (podle délky placení pojištění).

Předčasný odchod do starobního důchodu

Pokud již máte odpracováno 35 let, ale ještě jste nedosáhli důchodového věku, můžete odejít do předčasného důchodu. Musíte v tom případě ale počítat se sníženým peněžním příspěvkem. Předčasný důchod se více vyplatí osobám s nižšími příjmy a nezaměstnaným.

Invalidní důchod

Na částečný nebo plný invalidní důchod mají nárok osoby, které v důsledku úrazu nebo nemoci ztratily možnost pracovat na nejméně 12 měsíců a platily si pojištění (potřebná délka hrazení závisí na věku žadatele). Nárok nemají osoby za hranicí důchodového věku, ty dostanou důchod starobní. Výše příspěvku se mění v závislosti na rozsahu invalidity (I., II., nebo III. stupeň), podle kterého se vyměřuje i částečný nebo plný invalidní důchod. Částka se opět vypočítá ze základní a procentuální výměry (podle stupně invalidity a délky placení pojištění).

Vdovský a vdovecký důchod

Jestli si zemřelý partner platil potřebnou dobu pojištění, nebo pobíral starobní či invalidní důchod, máte nárok na pozůstalostní důchod. Příspěvek se vyměřuje podle pobírané částky (nebo nároku) zemřelým – dostanete 50 % v rámci procentní výměry. Připočte se ještě základní výměra, která je stejná jako v ostatních případech důchodů.

Sirotčí důchod

Podmínky pro získání sirotčího důchodu jsou velmi podobné jako u vdovského typu. Dítěti, které je nezaopatřené (až do 26 let, pokud studuje), vzniká nárok na důchod po svém rodiči, osvojiteli, nebo osobě, která jej převzala do péče. Aby byl sirotčí důchod uznán, musí mít zemřelá osoba důchod nebo nárok na něj. Částka bude vypočítána klasicky ze základní výměry a z procentuální částky, v tomto případě bude její výše 40 % z důchodu zemřelé osoby.

Úhrada pojištění je základ

Pokud máte nárok na více důchodů současně, vyplácí se vždy jen ten nejvyšší. Zjistěte si, kdy můžete odejít do starobního důchodu pomocí důchodové kalkulačky. Čtyři různé typy důchodů se odvíjejí od doby placení pojištění, proto si určitě dejte pozor na jeho včasné odvody – ať už pracujete sami na sebe, nebo pod zaměstnavatelem. Práce „na černo" se vám při žádání o důchod opravdu nevyplatí.

Zdroj a foto: eVisions Advertising s.r.o.