Pardubický kraj zahájí modernizaci dvou úseků přivaděče Choceň – České Libchavy

Orlickoústecko – Silnice II/312 patří mezi významné silniční tahy v regionu, protože je budoucím přivaděčem k dálnici D35. Na tuto komunikaci celostátního významu bude přivádět dopravu z Choceňska a Žamberecka, silnice je však důležitá i lokálně. Pardubický kraj proto letos zahájí její modernizaci ve dvou etapách, a to České Libchavy – Rozsocha a Choceň – Mostek. Pardubický kraj v pondělí 27. března oficiálně předal stavební firmě staveniště první etapy v úseku České Libchavy – Rozsocha.

Podle sčítání z roku 2020 po silnici II/312 v trase Choceň – České Libchavy denně jezdí zhruba 1800 vozidel v obou směrech, včetně nákladních aut. Což samozřejmě znamená velké zatížení, komunikace je poškozena a je potřeba s jejím stavem něco udělat. Cílem modernizace 12kilometrového úseku je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešené trase a úprava míst, která lze v současné době považovat za nebezpečná či nepřehledná. V celé délce je zachováno stávající vedení silnice, avšak v některých místech dochází k jejímu rozšíření a samozřejmě opravě povrchu. Stavbu jsme rozdělili na tři menší úseky, v letošním roce chceme začít a dokončit dva z nich. Celkem má podle smlouvy modernizace stát 204 milionů korun bez DPH. S financováním nám pomůže Státní fond dopravní infrastruktury, který poskytuje 100% dotaci," představuje projekt náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Stavební firma nejprve v dubnu začne v části České Libchavy – Rozsocha. Práce na tříkilometrovém úseku mají stát 47 milionů korun bez DPH a skončit do konce letošního roku.

V červenci následně kraj zahájí práce v druhé etapě Choceň – Mostek. Modernizace 3,5 kilometru silnice vyjde podle odhadů na 55 milionů bez DPH, dokončena má být do konce letošního roku.

Třetím a posledním úsekem plánované modernizace silnice II/312 je trasa Mostek – Rozsocha o délce 5,5 kilometru. Zde se s realizací počítá na rok 2024 a náklady dosahují podle smlouvy výše 87 milionů bez DPH. Stavba by se měla podle odhadů dokončit v příštím roce. Rozdíl mezi celkovými náklady ve výši 204 milionů korun bez DPH a součtem nákladů jednotlivých stavebních etap je dán tím, že do celkových nákladů jsou uvedeny ceny projektových příprav a další položky, které přímo nesouvisí s fyzickou realizací stavby.

Jsme v kontaktu s kolegy ze samospráv z Choceňska a Žamberecka, víme, že stav silnice je kvůli velké dopravní zátěži špatný. Proto jsme vyšli vstříc připomínkám starostů a úsek Choceň – Mostek opravujeme o rok dříve, než bylo původně v plánu. Modernizaci silnice komplikuje fakt, že v tomto území se nám sbíhají i záměry Správy železnic, vede tu objízdná trasa a letos se má ještě opravovat most v Chocni. Je tu hodně akcí na malém území, ale podařilo se nám najít se všemi partnery shodu a pokusíme se práce dokončit v co nejkratším termínu. Dojde nejenom k opravě povrchů, ale ke zvýšení bezpečnosti například osazením nových svodidel, obnově dopravního značení, úpravě křižovatky se silnicí III/3127 na Podlesí a u vjezdu od Českých Libchav do Rozsochy je navržena vjezdová brána, tedy malý ostrůvek v komunikaci, který má za úkol zpomalit přijíždějící vozidla," dodává k jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb letošního roku hejtman Martin Netolický.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubciký kraj