Pardubice v rámci letních oprav investují do škol téměř 100 milionů

Pardubice – Město se během léta tradičně zaměřilo na opravy svých školských zařízení, mezi které rozdělí přibližně 100 milionů korun. Někde budou opraveny střechy, jinde elektroinstalace, největší investice poputuje do rekonstrukce sportoviště u ZŠ npor. Eliáše či oprav v ZŠ Závodu míru.

„Největší objem investic a potřebných oprav směřujeme právě do prázdnin. V rámci těch letošních pošleme do městem zřizovaných mateřských a základních škol téměř 100 milionů. Největší investice jdou v souhrnu do základní školy Erno Košťála na Dubině. Mám radost, že od konce července zde pracuje vítězný dodavatel na prvním pilotním projektu vegetační střechy v hodnotě skoro 17 milionů korun, z čehož 7 milionů korun pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Na této škole bude během srpna zahájena také kompletní oprava elektroinstalací a dokončena zde již je oprava střešního pláště místní tělocvičny," informuje primátor Pardubic Jan Nadrchal zodpovědný za veřejné zakázky a projektový management, který stál u zrodu pilotního projektu na vegetační střechu ZŠ Erno Košťála. 

Radnice v létě zahájila i další dlouhodobě plánované investice do školského majetku v souladu se Strategií školství Pardubic 2030 spočívající v postupné a systematické obnově stravovacích provozů a sportovišť. „Kompletní rekonstrukcí za přibližně 20,5 milionu korun prochází hospodářský pavilon mateřské školy Závodu míru včetně navýšení kapacity gastroprovozu, nového vybavení a technologií, neboť zde v budoucnu po přestěhování Tyflocentra do Polabin počítáme s navýšením kapacity mateřinky. Zahájena již byla i kompletní rekonstrukce sportovního areálu ZŠ npor. Eliáše za přibližně 17 milionů korun. Žáci i veřejnost se mohou těšit na nový atletický ovál s pěti drahami a dalšími atletickými sektory včetně rovinky na 100 metrů s šesti drahami a doskočištěm či vrhačskými sektory. Uvnitř oválu bude umístěno víceúčelové hřiště se zázemím pro míčové sporty, jako je například tenis nebo malá kopaná. Součástí tohoto hřiště budou také basketbalové koše ve dvou velikostech, přičemž zmenšené koše budou sloužit žákům z nižších tříd," objasňuje první náměstek pro školství, ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že součástí rekonstrukce sportovní areálu školy, který se otevře mimo výuku veřejnosti, jsou i kurty. stavební úpravy zahrnují i provozní osvětlení areálu a řešení závlahového systému.

Kromě zmíněných prací se stavbaři během léta pustili do dalších oprav. „Rekonstruujeme střechy na mateřské škole Brožíkova, opraveny budou také střešní pláště v MŠ Hostovice a MŠ J. Ressla. Mezi dalšími významnými prázdninovými investicemi nechybí potřebné rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole Mladých, ale i ve všech patrech waldorfské základní školy v ulici Gorkého a také na základní škole Družstevní," uzavírá seznam klíčových investic za desítky milionů korun náměstek primátora zodpovědný za oblast majetku a investic Jan Hrabal.

Autor: Iveta Koubková
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic