Pacientům v Chrudimské nemocnici slouží nový rentgen…

Chrudim – Bezpečné snímkování a maximální komfort pro pacienty i zdravotnický personál. Tak by se daly jednoduše shrnout výhody nového skiagrafického přístroje Ysio Max, který byl v posledních dnech uveden do provozu na radiodiagnostickém oddělení Chrudimské nemocnice.

Pořízení nového, vysoce výkonného zobrazovacího zařízení znamená pro oddělení další posun a vylepšení přímé digitální radiografie. Zařízení disponuje třemi detektory záření, které umožňují vytvořit velmi kvalitní digitální rentgenový obraz. Kromě dvou pevných plochých detektorů záření je součástí přístroje i detektor přenosný, který umožňuje snímkování pacientů s omezenou schopností pohybu mimo vyšetřovací stůl. „Zdroj záření, tzv. rentgenka, je umístěn na stropním závěsu, který je možné posouvat ve všech směrech, včetně rotací. Díky tomu můžeme provádět snímky ze všech úhlů a pozic, aniž bychom museli s pacientem složitě manipulovat. Přístroj také disponuje dálkovým ovládáním s možností volby autopozic, tedy nastavení do předem určených poloh snímkovacího nářadí," vysvětluje vedoucí radiologický asistent Ladislav Netolický.

Komfortnější a bezpečnější

I pro personál bude práce s novým rentgenem komfortnější a rychlejší. „Pro jednotlivé vyšetřovací protokoly má přístroj přednastavené snímkovací parametry, například expoziční hodnoty, stranovou orientaci snímků, jejich kontrast, jas a další množství volitelných nastavení, což celou práci velmi usnadňuje a urychluje," říká Ladislav Netolický.

Přístroj slouží k pořizování snímků hrudníku, břicha a kostry. Umožňuje také pomocí skládaných snímků zhotovování ortopedických vyšetření celé páteře a dlouhých kostí končetin v jednom rentgenovém obrazu. Používání přístroje přinese také vyšší bezpečnost pro vyšetřované pacienty. „Zařízení zajistí vyšší kvalitu výsledných snímků, a to i při nižší dávce záření než u starších přístrojů," objasňuje primář radiodiagnostického oddělení Zdeněk Sedláček.

Zobrazovací zařízení Ysio Max nahradilo dvanáct let starý rentgenový přístroj. Pořízení nového rentgenu za zhruba 5,7 milionu korun je z 85 % spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z Výzvy Zvýšení kvality návazné péče.

Co je projekt Zvýšení kvality návazné péče

Cílem Výzvy Zvýšení kvality návazné péče Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je podpora pořízení a modernizace přístrojů, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb, a to v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj tuto výzvu v roce 2016 vyhlásilo, přihlásila Nemocnice Pardubického kraje (NPK) celkem 11 projektů a všechny byly řádně zaregistrovány a schváleny, v první vlně se však nevešly mezi ty, kterým byla dotace přiznána. Po navýšení finančních prostředků v rámci Výzvy se situace změnila, a NPK tak může čerpat finanční zdroje na všechny přihlášené žádosti. Mezi projekty je kromě pořízení zobrazovacích přístrojů, jako jsou právě rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance nebo CT, například i modernizace lůžkového fondu, vybavení pro laparoskopii či endoskopii a řada dalších.

Zdroja foto: Nemocnice Pardubického kraje