Cena Galileo Masters 2020 putuje na Univerzitu Pardubice…

Pardubice – Návrh řešení, který Evropa hledala 10 let, pomohl vědci Univerzity Pardubice získat prestižní cenu Galileo Masters 2020 za Českou republiku. Aleš Filip z Fakulty elektrotechniky a informatiky zvítězil s nápadem, který by mohl přispět ke snížení nákladů na provoz železnic a zlepšit bezpečnost na tratích pomocí letecké bezpečnostní služby EGNOS.

„Vítězství v této prestižní soutěži je pro naši fakultu oceněním našich dlouholetých aktivit v mezinárodních a národních projektech. Zároveň je velmi cenné, že náš vědec dokázal navrhnout řešení celoevropského problému," uvedl děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. 

Vědci z Fakulty elektrotechniky a informatiky navrhli v rámci projektů STEMS, HELMET a POSITRANS postup pro přijetí a certifikaci letecké bezpečnostní služby (EGNOS- European Geostationary Navigation Overlay System) SoL (Safety of Life) i pro účely evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS– European Rail Traffic Management System). Myšlenka, jak propojit leteckou a železniční bezpečnost podle pravidel CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) se ukázala jako inovativní.

EGNOS byl totiž původně navržený podle leteckých standardů bezpečnosti, což nemohly železnice akceptovat. „Navrhli jsme považovat EGNOS jako již existující element podle standardů CENELEC a na evropské úrovni vypracovat tzv. manuál bezpečnosti pro železnice, ve kterém bude popsaná bezpečná integrace EGNOS a ERTMS," uvedl doc. Ing. Aleš Filip, CSc. z Fakulty elektrotechniky a informatiky, který reprezentoval Univerzitu Pardubice v soutěži. Navíc je už nyní zcela reálné, že tento návrh se bude do několika let skutečně realizovat.

Soutěž Galileo Masters byla součástí akce EU Space Week, která proběhla na začátku prosince. Doc. Filip se nově dostal do síně slávy Galileo Masters. Soutěž Galileo Masters vyhlašuje a financuje Evropská komise. Uděluje ceny nejlepším službám, produktům a obchodním konceptům, jež využívají satelitní navigaci v každodenním životě. Posláním soutěže je urychlit vývoj tržně orientovaných inovací založených na technologiích satelitní navigace. Galileo Masters poskytuje podporu nápadům v každé vývojové fázi. Soutěž představuje síť inovací a odborných znalostí s více než 140 globálními partnery, 13 000 účastníky, kde příspěvky hodnotí 200 odborníků.

Autor: Mgr. Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice