ORL klinika Pardubické nemocnice nabídne vyšetření u příležitosti Světového dne sluchu…

Pardubice – Nedoslýchavost může výrazně snížit kvalitu lidského života. Běžné denní činnosti, jako jsou například rozhovory s blízkými nebo telefonování, se rázem stávají náročnějšími a komunikace či vnímání okolního světa je složitější. Proto je potřeba o sluch náležitě pečovat a v případě náznaků obtíží vyhledat odbornou pomoc.

Pokud máte problémy tohoto charakteru, je právě pro vás určena akce, která se bude konat v sobotu 5. března 2022 od 8.00 do 11.00 hodin v budově kliniky ORL v Pardubické nemocnici.

ORL klinika se tak i v letošním roce připojí k tradiční osvětové akci Světový den sluchu. Veřejnosti nabídne možnost screeningového vyšetření sluchu spojenou se základními informacemi o sluchadlech. „Každému zájemci, který bude starší 12 let, provedeme screeningové vyšetření sluchu tónovou audiometrií s následnou konzultací výsledku vyšetření s lékařem," uvedla lékařka ORL kliniky Michaela Bukvová.

Světový den sluchu se koná každoročně od roku 2007 pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Jeho cílem je celosvětově upozornit na důležitost zdravého sluchu pro plnohodnotný život. Podle údajů WHO žije na světě 466 milionů lidí s poruchou sluchu.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje