Obce v problémových mikroregionech obdrží na své rozvojové projekty přes 19 milionů korun

KRAJ – Jedním z cílů Pardubického kraje je podpora rozvojových projektů v problémových regionech. V letošním roce bylo podáno 23 žádostí na podporu investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Celkově bude na 20 vybraných projektů uvolněno přes 19 milionů korun. Dalších téměř 800 tisíc si rozdělí čtyři žadatelé na zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. Finální schválení dotací je v kompetenci krajského zastupitelstva, které o nich bude jednat na svém dubnovém jednání.

„V rámci Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027 máme na základě vícekriteriální analýzy identifikovány obce a části území, které spadají mezi takzvané problémové či jinak specifické. Těm se snažíme systematicky pomáhat i v rámci standardních dotačních titulů v různých oblastech od kultury, přes sociální záležitosti až po projekty zlepšující životní prostředí. Kromě toho již několik let vyhlašujeme samostatný dotační program na podporu rozvojových projektů obcí, které pomáhají zlepšování podnikatelského prostředí," uvedl krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Zájem o dotační titul ze strany obcí oproti loňskému roku výrazně narostl. „Celkem jsme přijali 23 žádostí s celkovou požadovanou výší dotací přesahující 30 milionů korun. Oproti loňskému roku se jedná o trojnásobný nárůst počtu žádostí i požadavků na celkovou výši dotace. Vzhledem k výraznému navýšení jsme se rozhodli posílit tento dotační program a podpořit 20 žádostí s celkovou požadovanou podporou přesahující 19 milionů korun," sdělil hejtman Martin Netolický. Mezi úspěšné žadatele o krajskou dotaci se řadí například Jevíčko, Biskupice, Bezděčí u Trnávky, Červená Voda nebo Poříčí u Litomyšle.

Druhým podprogramem v rámci podpory problémových mikroregionů je podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. „V rámci tohoto podprogramu jsme přijali čtyři žádosti s celkovou požadovanou podporou 796 tisíc korun. Jedná se o projekty Svitav, Červené Vody, Králíků a Moravské Třebové," řekl radní Ladislav Valtr s tím, že schválení dotací je v kompetenci Zastupitelstva Pardubického kraje, které o nich bude rozhodovat na svém nejbližším jednání 18. dubna.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj