I pro znevýhodněné lidi platí: Nebuď na nule

Pardubice – V minulých dnech se v Pardubicích uskutečnilo první celostátní setkání sexuálních důvěrníků. Během akce zaplnila sál Jana Kašpara na Krajském úřadu Pardubického kraje téměř stovka odborných pracovníků, kteří se starají o lidi s různými druhy znevýhodnění, sexuální důvěrníci a další odborníci na oblast sexuality. Mezi účastníky byli ale také zástupci lidí s mentálním postižením – např. Sebeobhájci z Uherského Hradiště. Akce poprvé propojila zájemce o tuto tematiku skrze kraje a přinesla potřebné sdílení zkušeností a vzájemnou podporu do další činnosti.

Důležité bylo znovu definovat pojem sexuální důvěrník. To zrekapituloval ředitel Unie sexuálních důvěrníků Petr Eisner: „Definice pojmu sexuální důvěrník není ničím novým, tento pojem používáme již od počátku zavádění práce se sexualitou v České republice, převzali jsme ho z terminologie z Holandska a Německa. Označuje tedy pracovní pozici odborníka v rámci sociálních služeb či školství, který pracuje se sexualitou, vztahy či rodičovstvím lidí s postižením na úrovní sexuální výchovy, osvěty, intervence a poradenství. S příchodem sexuální asistence v roce 2015 však vnímáme, že se pozice sexuálního důvěrníka se sexuální asistentkou začala zaměňovat, a proto je třeba se znovu vrátit ke kořenům."

Během akce vystoupilo množství zajímavých řečníků, kteří předávali svoje poznatky z praxe v České republice i ze zahraničí, Unie sexuálních důvěrníků představila zúčastněným činnost skupin sexuálních důvěrníků i možnosti vzdělávání v tomto oboru. Pavla Dobešová z Chráněného bydlení Naplno poukázala na možnost práce se sexualitou v pobytových službách a Petra Synková Konečná si připravila téma Psychoterapie u lidí s mentálním postižením a její přesah do práce se sexualitou.

Mimořádně přínosný byl příspěvek Sebeobhájců Uherské Hradiště, kteří sdíleli svou představu o tom, jak by měl sexuální důvěrník fungovat, aby v něj měli klienti důvěru a byl pro ně dostupný jak finančně, tak i místně.

Slavnostní zahájení navštívil také Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který uvedl: „Náš kraj se dlouhodobě snaží, aby lidé s různými hendikepy mohli žít co nejvíc je to možné běžný život. Poskytujeme jim individuální míru podpory a je jasné, že k životu patří i vztahy a sexualita. Nemůže to být tabu ani v pobytových službách. Proto si cením toho, že vznikl institut Unie sexuálních důvěrníků, který může pomoci i pracovníkům v sociálních službách s tím, jak k této oblasti důstojně přistupovat."

Setkání uspořádala organizace Nebuď na nule s dalšími partnery.  „Děkujeme všem, kdo se o toto, někdy bohužel opomíjené téma zajímají a šíří myšlenku, že každý člověk, tedy i člověk se znevýhodněním, má právo na partnerský a intimní život podle svých představ," řekla na závěr Lenka Bigmore ze spolupořádající organizace Rytmus Východní Čechy, která se věnuje práci s lidmi se znevýhodněním v oblasti intimity, sexuality a vztahů již řadu let.

Zdroj a foto: Pardubický kraj