Nový supermarket u nemocnice se ještě více zazelená

Pardubice – Vedení města má za sebou jednání se zástupci společnosti Linkcity Czech Republic, která mění chátrající brownfield Tesla na novou čtvrť. Předmětem jednání přitom byla podoba objektu supermarketu, který se nachází v části k nemocnici. 

„Rádi bychom, kdyby objekt, který v tomto prostoru svou jednoduchou konstrukcí v podstatě vyčnívá, byl doplněn zelení nebo nějakými jinými prvky. Jsme si vědomi, že firma do proměny tohoto areálu vložila značnou investici a opravdu z něj vytvořila atraktivní místo. V rámci jednání jsme probrali současnou podobu objektu supermarketu i to, že se stále jedná o nedokončený stav, budova je navíc kryta zelenou střechou, o čemž možná řada obyvatel neví, ale byli bychom rádi, kdyby nějaké zelené prvky přibyly také na samotné fasádě objektu. Možnosti zde určitě jsou," podotýká primátor Pardubic Jan Nadrchal. 

Podle zástupců firmy je potřeba myslet na to, že za dva tři roky bude nejen objekt supermarketu, ale i celá čtvrť vypadat podstatně jinak. „Projekt tak, jak jej obyvatelé města vidí dnes, opravdu není ve své finální podobě. Veškerá výsadba, která se v areálu nachází, potřebuje čas. Zelená střecha na prodejně je osázena extenzivní zelení a řadí se k největším v republice. V horkých letních měsících pomůže vytvářet příhodné klima v lokalitě a účinně snižovat její přehřívání. Podobnou úlohu budou plnit i popínavé rostliny již vysazené v prostoru parkoviště. S pomocí připravené konstrukce pokryjí celou polovinu parkovací plochy a vytvoří finální zamýšlený vzhled. Při úvahách o množství zeleně je třeba brát v potaz kontext celé nové čtvrti, kde plánujeme četná stromořadí, trvalkové záhony, park ve vnitrobloku, komunitní zahradu a dokončení náměstí, kterému prozatím brání navazující výstavba. Nad rámec těchto kroků se pokusíme najít další řešení, jak na objekt supermarketu umístit více zeleně, například prostřednictvím dalších popínavých rostlin," informuje za firmu Linkcity Czech Republic po společném jednání se zástupci města generální ředitelka firmy Kristýna Zavrtálková.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic