Na hřišti klubu SK Pardubičky vybudovali další akumulační nádrž na vodu

Pardubice – V areálu SK Pardubičky budou chytat nejen góly, ale nově také více vody, a to díky vybudování druhé akumulační nádrže na zachycení dešťovky. Město pořízení této nádrže, která dokáže pojmout až 15 metrů krychlových vody včetně vody z přilehlého objektu, podpořilo dotací ve výši 50 tisíc korun z Programu podpory sportu.

„Vzhledem k horkům a období sucha, která nejen na našem území panují, je důležité myslet také na efektivní hospodaření s vodou. I proto jsme se rozhodli podpořit tento záměr a vyčlenit peníze z rezervy Programu podpory sportu na pořízení nové akumulační nádrže, díky které bude možné hospodárněji pečovat o fotbalové hřiště v areálu SK Pardubičky. Ceníme si zodpovědného přístupu vedení klubu, které se snaží udržovat hřiště v kvalitním stavu a zároveň si je vědomo potřeby šetřit vodní zdroje," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast sportu Jakub Rychtecký s tím, že SK Pardubičky navíc letos slaví 90 let své existence.

Nová nádrž na vodu umožní navýšit akumulaci vody v areálu z původních 15 na 30 metrů krychlových, které následně poslouží k údržbě travnatých ploch. Ty jsou přitom využívány jak k tréninkové přípravě 9 fotbalových družstev mládeže a dospělých, tak k pořádání mistrovských soutěžně zápasových částí. „Důvodem navýšení akumulace je opakující se nedostatek vody pro kropení a zároveň šetrné chování se k našemu podzemnímu vodnímu vrtu, který byl vybudován v letech 2007 a 2008. Vzhledem k nedaleké masivní výstavbě v okolí areálu dochází postupně k narušování podzemních vodních cest, což vede k úbytku vody ve vrtu a tím i k jeho vydatnosti. Jsme moc rádi, že se nám podařilo na zainvestování tohoto záměru sehnat další zdroje, které nám poskytly město Pardubice a Pardubický kraj," informuje místopředseda klubu SK Pardubičky Tomáš Svoboda, který má celou realizaci projektu v klubu na starosti. Celkové náklady spojené s pořízením a instalací akumulační nádrže, která je již usazena na svém místě a jejíž nejbližší okolí čekají ještě terénní úpravy, přitom mají vyjít na 145 tisíc včetně DPH.  

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic