Na cestě k zotavení pomáhá klientům s duševním onemocněním holandský přístup

Chrudimsko – Domov Na cestě, který se nedávno přetransformoval z Domova na hradě Rychmburk, přestěhoval klienty z hradu do komunitního bydlení a pokračuje v dalších změnách v péči. Pomáhají mu v tom i různé metody uplatňované v zahraničí. Kromě jiného využívá také  holandský model nazvaný ART. Nedávno přijely z Nizozemska hodnotitelky, aby posoudily jeho úspěšnost v českých podmínkách.

„Opustit hrad, který byl pro péči o duševně nemocné naprosto nevhodný, bylo pouze prvním krokem v procesu transformace pobytové služby. Druhým a velmi významným krokem je přístup k uživatelům služby a jejich doprovázení na cestě k zotavení s ohledem na jejich schopnosti, přání a životní cíle. Když se takto přistupuje k lidem v jejich přirozeném prostředí, tedy v rodinných domech či bytech, tedy mimo ústav, šance na zotavení je mnohonásobně vyšší," uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

Model ART je založený na třístranném partnerství – to znamená klient, jeho blízcí a odborní pracovníci.  „Již teď vidíme, jak přínosná je aktivní spolupráce s rodinou a blízkými pro zotavení jak klienta, tak i jeho podpůrné sítě," říká Michaela Růžičková, metodička Domova Na cestě.  Z podnětů pro zlepšení si tým bere za cíl přizývat do spolupráce a hodnocení průběhu služby externí partnery, například lékaře.

Je třeba podotknout, že reforma psychiatrické péče v Holandsku trvá více jak dvacet let. „Jste neuvěřitelně pohostinní, vřelí i v kontaktu s klienty. Nespěcháte, jde vám o to, KDO klient je, ne jakou má diagnózu, a to jsou dobré základy zdravé služby. V přístupu ke klientům můžete být příkladem i pro některé služby v Holandsku," napsaly holandské hodnotitelky Lieke Zomer z Amsterodam University Medical Centers a Inge Goverde z Reinier van Arkel.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj