Mladí konzervatoristé se mohou těšit na výraznou obnovu hudebních nástrojů

Pardubice – Konzervatoř Pardubice je jedinou krajskou střední školou poskytují hudební vzdělání. Dlouhodobě se řadí mezi špičkové vzdělávací instituce, jejíž absolventi nacházejí uplatnění také na světové hudební scéně. Aby bylo možné držet krok s dobou, potřebuje konzervatoř výraznější obměnu hudebních nástrojů. Právě o této formě podpory jednal s vedením školy hejtman Martin Netolický. Ten přislíbil v příštím roce uvolnění 15 milionů korun.

„Pardubická konzervatoř si v letošním roce připomíná 45 let od svého vzniku a po řadě jednání jsme se rozhodli dát naší škole k tomuto výročí dárek v podobě příslibu větší obměny a modernizace hudebních nástrojů, které slouží nejen ke koncertní, ale především výukové činnosti, tak abychom byli schopni studentům nabízet kvalitu a rozličnost nástrojů pro jejich profesní růst a zdokonalování se. Konzervatoř se pravidelně snaží nástroje repasovat a obměňovat, ale nyní cítíme potřebu výraznější finanční podpory," uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedná se například o pořízení koncertních křídel, klavírů pro výuku, zakázkových smyčcových nástrojů, doplnění fundusu klasické kytary, akordeonů, dechových a bicích nástrojů. V rámci úprav krajského rozpočtu po zapojení předpokládaného zvýšeného inkasa daní v únoru příštího roku bychom pro tyto potřeby chtěli uvolnit 15 milionů korun," řekl hejtman po jednání s vedením Konzervatoře Pardubice.

Škola byla založena v roce 1978 významným českými muzikanty, varhaníkem Václavem Rabasem a pěvcem Miloslavem Stříteským. Mezi absolventy školy se řadí významné osobnosti českého hudebního života. Konzervatoř Pardubice patří k menším školám tohoto typu, kde studuje průměrně do 180 žáků na denním studiu a asi 70 uchazečů ve formě externího studia. Výuku zajišťuje přes 70 pedagogů včetně externích spolupracovníků – předních sólistů a členů profesionálních orchestrů.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj